Środa, 18 Październik 2017
 

Z ostatnich dni
CZY WSZYSCY WIERZĄCY WIERZĄ W TEGO SAMEGO BOGA?

Dennis Prager

 

Większość Amerykanów, w tym większość Żydów - pomimo faktu, że tak wielu jest Żydów świeckich - twierdzi, że wierzą w Boga. I na całym świecie religijni Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie, wszyscy mówią, że wierzą w Boga.

Jednak prawda jest taka, że w dużej mierze to nic nie znaczy. Jeśli wszyscy, którzy mówią, że wierzą w Boga, wierzą w tego samego Boga, to zarówno "Bóg", jak i stwierdzenie "wierzę w Boga", nic nie znaczą.

To powinno być oczywiste dla każdego. Aby podać tylko jeden przykład: Bóg, w imieniu którego muzułmanie podrzynają gardła niewinnym ludziom i gwałcą kobiety, nie może być tym samym Bogiem, co Bóg tych, którzy wierzą, że Bóg nienawidzi takich czynów.

Podobnie jest również niesłuszne twierdzenie, że wierzący Żydzi, chrześcijanie i muzułmanie wierzą w tego samego Boga, a nawet, że wszyscy chrześcijanie wierzą w tego samego Boga, wszyscy Żydzi wierzą w tego samego Boga, lub że wszyscy muzułmanie wierzą w tego samego Boga.

Biorąc pod uwagę, jak to wszystko jest oczywiste, kto mógłby twierdzić, że wszyscy, którzy mówią, że wierzą w Boga, wierzą w tego samego Boga? Ogólnie rzecz biorąc, ludzie, którzy tak twierdzą, to ludzie głoszący hasła antyreligijne. Twierdzą, że wszyscy wierzący wierzą w tego samego Boga, po to, aby zdyskredytować Boga i religię.

Jak więc możemy się dowiedzieć, czy ludzie, którzy twierdzą, że wierzą w Boga, wierzą w tego samego Boga?

Najlepsze, co możemy w takiej sytuacji zrobić, to zadać im następujące trzy pytania:

 

1. Czy wierzysz w Boga Izraela?


Ci, którzy nie mogą odpowiedzieć na to pytanie twierdząco, nie wierzą w tego samego Boga, w którego wierzą wierzący Żydzi i większość chrześcijan. Muzułmanie powinni również odpowiedzieć twierdząco. Ale, przynajmniej dzisiaj, wiele z nich wcale tak dziś nie odpowie.

Bóg Izraela jest, między innymi, Bogiem "przedstawionym" ludzkości przez Żydów. Bogiem, który stworzył świat, objawił się Żydom, a swoją wolę moralną ogłosił poprzez Dekalog (patrz pytanie 3) i hebrajskich proroków.

 

2. Czy Bóg, w którego wierzysz, jest sędzią moralnego zachowania każdego człowieka? A jeśli tak, to czy ten Bóg stosuje te same kryteria w ocenie wszystkich ludzi?


Współcześnie, wiele osób, które twierdzą, że wierzą w Boga, ale nie wierzą, że ten Bóg osądza moralne zachowanie istot ludzkich, nie wierzy w tego samego Boga, jak ci, którzy wierzą w Boga-moralnego sędziego. To nie jest wcale jakaś niewielka, nieistotna różnica teologiczna. Ci, którzy wierzą w Boga obojętnego na moralne zachowania ludzi, wierzą w "Boga", który jest tak różny od Boga wprowadzony przez Żydów, że z punktu widzenia tych, którzy nadal wierzą w moralnego Boga Izraela, mogliby równie dobrze korzystać z innego niż słowa niż "Bóg".

Pragnę zauważyć, że nie oznacza to, że takie osoby nie mogą być dobre (podobnie jak nie oznacza, że ten, kto wierzy w moralnie osądzającego Boga Izraela, musi być dobrym człowiekiem). Tacy ludzie mogą z pewnością być moralni. Ale ogólnie, jest mniej prawdopodobne, że tacy ludzie są moralni z oczywistego powodu, że ludzie postępują moralniej, gdy uważają, że ich działania będą oceniane (przez Boga i/lub przez człowieka).

Należy również dodać, że nie trzeba być wierzącym Żydem, muzułmaninem czy chrześcijaninem, aby wierzyć w Boga, który sądzi zachowania moralne ludzi. Istnieje wiele osób, które nie należą do konkretnego wyznania, ale którzy wierzą w Boga osądzającego ludzkie zachowania z moralnego punktu widzenia. Na przykład jeden z twórców Stanów Zjednoczonych - Benjamin Franklin był takim człowiekiem. Nie wyznawał chrześcijaństwa, ale wierzył w Boga sądzącego w kategoriach moralnych, prezentowanego w Biblii.

Można argumentować, że brutalni islamiści wierzą w sądzącego Boga i że Torquemada, słynny przywódca hiszpańskiej inkwizycji, również wierzył w Boga-Sędziego. Jednak argument ten nie jest prawidłowy, ponieważ nie wierzyli oni w Boga, który sądzi wszystkich ludzi oceniając ich postępowanie w kategoriach moralnych. Islamiści wierzą i inkwizytorzy wierzyli w Boga, który sądzi ludzi według ich wiary. Dlatego dla Torquemady i islamistów, normy moralne, które mają zastosowanie do członków ich własnej wiary, nie mają zastosowania do innych.

Dla przypomnienia: Żydzi nigdy nie wierzyli oraz i Biblia żydowska nigdy nie sugerowała, że trzeba wyznawać judaizm, aby być  dobrze ocenionym przez Boga.


3. Czy wierzysz w Boga, który dał Dziesięć Przykazań?


Trzecie pytanie nawiązuje do dwóch poprzednich - to Bóg Izraela objawił Dekalog; i Dekalog jest podstawą moralności Zachodu. To pytanie też musi zostać zadane, aby ustalić, w jakiego Boga człowiek wierzy. Przecież, jeśli nie mielibyśmy żadnych wskazówek moralnych od Boga, skąd mielibyśmy wiedzieć, jakiego moralnego postępowania Bóg wymaga od nas i na podstawie czego nas osądza?

Musi jeszcze zostać wyjaśniona jedna końcowa kwestia. Co z tymi wszystkimi ludźmi, którzy odpowiedzą na trzy pytania twierdząco, ale którzy mają dodatkowe przekonania teologiczne, oddzielające je od innych, którzy wierzą w te trzy rzeczy? Czy wierzą w tego samego Boga?

Co, na przykład, z chrześcijanami, którzy wierzą w Boga Izraela, w Boga, który sądzi moralnie działania człowieka i Boga, który objawił Dziesięć Przykazań, ale którzy wierzą też - z definicji - w chrześcijańską Trójcę? Czy wierzą w tego samego Boga, co Żydzi i inni niechrześcijanie, którzy odpowiedzieli trzykrotnie twierdząco na powyższe pytania?

Myślę, że w zasadzie tak. I to samo jest prawdziwe wobec mormona, kto wierzy w te trzy rzeczy, ale ma również szczególne przekonania, czy wobec muzułmanina, który odpowiedział trzykrotnie "tak", ale uważa, że jedynie Koran zawiera pełne Objawienie.

Dlaczego?

Właśnie z powodu tego, że moralny Bóg sądzi ludzkie postępowanie, a nie teologię. O ile te teologie nie prowadzą do złych czynów.


Luty 2016.

http://www.jewishjournal.com/dennis_prager/article/do_all_believers_believe_in_the_same_god

Tłumaczenie: P. Jędrzejewski

Aktualności


Nowe Projekty


Ostatnie pytania


Nowe artykuły

Lombard Bytom Ruda Śląska Skup złota