Środa, 18 Październik 2017
 

Z ostatnich dni
MODLITWA: DUCHOWE ZNACZENIE

 

Modlitwa jest nade wszystko bramą, przez którą docieramy do Boga. Ucz się modlić, a osiągniesz poznanie i zwiążesz się z Najwyższym.

Raw Nachman z Bracławia

Gdy się modlisz, powinieneś to robić ze świadomością całkowitego samo poświęcenia. Musisz unieważnić swoje ciało i całe twoje poczucie ego, a następnie nie dopuścić, aby jakiekolwiek osobiste pragnienia przedostały się do twoich myśli. Staraj się w ogóle o sobie nie myśleć. Powinieneś unicestwić swoje ego, tak, jakbyś w ogóle nie istniał. Środkiem do osiągnięcia tego jest „osądzenie” – głęboka modlitwa, w której rozmawiasz z Bogiem oraz egzaminujesz i osądzasz siebie w świetle całego swojego postępowania. Dzięki temu zdolność odczuwania bojaźni Bożej jest wyniesiona do swojego źródła, którym jest Daat – świadomość Boga. To jest właśnie brama wiodąca cię do poziomu, na którym będziesz się modlił z prawdziwym poświęceniem i oddaniem. Gdy twoja modlitwa osiągnie taki poziom, staniesz się wart tego, aby objawione ci zostały tajemnice Tory, tego „światła zachowanego dla cadikim (sprawiedliwych)”. Szczęśliwy jest człowiek, który jest tego wart.

Raw Nachman z Bracławia

Hebrajskie słowo oznaczające modlitwę to tefila, wywodzi się ono od rdzenia pe-lamed-lamed i słowa lehitpalel, oznaczającego „sądzić siebie samego”. To zaskakujące pochodzenie tego wyrazu zapewnia lepsze zrozumienie celu żydowskiej modlitwy. Najważniejszą częścią modlitwy – czy to będzie prośba o coś, czy dziękczynienie, czy modlitwa wychwalająca Boga lub wyrażająca skruchę – jest to spojrzenie w głąb samego siebie, które daje modlitwa. Chwila, którą przeznaczamy na spojrzenie w siebie, aby zobaczyć naszą rolę w tym świecie i nasze relacje z Bogiem.

Raw Nachman pisał, że modlitwa jest główną bronią Żydów. Jakikolwiek rodzaj wojny prowadzi człowiek, musi być ona prowadzana z pomocą modlitwy; gdyż cała żywotność ludzkości bierze swe źródło w modlitwie. Jeśli chcesz naprawdę osiągnąć świętość Jisraela, musisz być pełen modlitw, próśb i rozmów ze Stwórcą. To jest broń, której potrzebujesz, aby wygrać walkę. Modlitwa ma nieograniczoną moc.

Bóg wysłuchuje i rozważa wszystkie modlitwy. Pragnie ich i oczekuje. Należy wypracować w sobie zwyczaj, aby się modlić zawsze i o wszystko, czego się potrzebuje, czy to będzie prośba o środki niezbędne do życia, dzieci czy też o uzdrowienie chorego. Pierwszym miejscem gdzie mamy szukać pomocy, powinna zawsze być modlitwa, wierząc, że Bóg jest dobry dla każdego. Wszystkie nasze wysiłki powinniśmy skierować ku poszukiwaniu Boga, zamiast biegać za przeróżnymi innymi rozwiązaniami. Większość z nich nie pomoże nam w żaden sposób, a te które mogłyby pomóc, są wyjątkowo trudne do znalezienia. Natomiast Boga zawsze można znaleźć. Jeśli zawołamy do Niego, pomoże to we wszystkim.

Święty Jedyny (Niech Będzie Błogosławiony!) tęskni za modlitwami Izraela. Gdy modlimy się, zaspokajamy Jego tęsknotę i sprawiamy Mu wielką radość.

Midrasz mówi, że naród żydowski nie podlega mazal, przeznaczeniu. Żydzi mogą je zmieniać poprzez modlitwę (tefila), dobroczynność (cedaka) i zasługi duchowe

 Jest wielką dobrocią Boga że pozwala nam, w naszych modlitwach i błogosławieństwach, zwracać się do Siebie w tak niedoskonałych terminach ludzkich, oraz, że odpowiada na nasze prośby i wołania. Gdyby nie Jego łaskawość, nie byłoby możliwe, aby zwracać się do Niego używając Imion i pochwał zbudowanych tylko ze słów i liter. Już sama ta myśl powinna pchnąć cię do rozpalenia ognia w swojej modlitwie: gdy tylko zastanowisz się nad prawdziwą wielkością Stwórcy – do tego stopnia, że jesteś w stanie stworzyć w swoim umyśle jakiekolwiek o tym wyobrażenie – i jak całkowicie jest On ponad wszelkimi ludzkimi hymnami i Imionami. Jest to cudownym znakiem Jego miłości i wrażliwego miłosierdzia w stosunku do nas, że dał nam pozwolenie, aby zwracać się do Niego w naszym ludzkim języku i modlić się do Niego, aby być zdolnym przylgnąć do Jego ścieżek. Stąd powinniśmy przynajmniej być szczerzy, gdy zwracamy się do Niego w ten sposób, gdyż to tylko dzięki Jego miłości i miłosierdziu jesteśmy w stanie w ogóle się modlić.

Ten, kto modli się tylko o zaspokojenie swoich własnych potrzeb, jest podobny do tego, który pracuje nad wzmocnieniem obronności tylko swojego własnego domu i odmawia ludziom ze swojego kraju wzięcia udziału we wznoszeniu obronnych murów miasta, w którym mieszka.

Taki człowiek nawet jeśli kosztuje go to bardzo dużo wysiłku, to i tak wciąż będzie znajdował się w niebezpieczeństwie. Jeśli jednak włączy się on w społeczność, to jego koszty będą mniejsze, a będzie bezpieczny.

Jehuda Ha-Lewi Kuzarit

To właśnie jest celem całego stworzenia, że człowiek powinien Go poznać i znać i głosić chwałę Jego imienia.

RaMBaN Rabin Mojżesz ben Nachmana

 
Bóg nie zależy od wychwalania Go przez jego stworzenia... Wszystkie jednak stworzenia uzasadniają to, że zostały stworzone, oddając cześć Panu.

Rabin Jehuda Low (Maharal)

 

Rabin Jehuda mawiał: "Pokuta czyni połowę, a modlitwa czyni wszystko".

Lewiticus Rabba 10, 5

Należy ciągle ponawiać wysiłki, aby wzmacniać swoją ufność w to, że Bóg nie odrzuca żadnej modlitwy. Słowa Jego dzieci są Mu przyjemne i drogie, nawet, jeżeli pochodzą z poziomu najgłębszego upadku. Zanim zaczniesz się modlić, zastanów się przez chwilę, przed Kim stoisz. Zrób to samo, gdy zakończysz słowa modlitwy. Jak mogę mieć śmiałość, aby mówić o zbytecznych sprawach, tracić czas na rozmowy o niczym, jeśli tylko chwilkę temu stałem przed Królem królów? I nie tylko to, już nie długo ponownie stanę przed Nim. A nawet teraz, w tej chwili, w tym miejscu - cała ziemia wypełniona jest Jego Chwałą. Jeżeli tylko pomyślisz czasem w ten sposób, twoje modlitwy będą zaakceptowane przez Boga i spełni On twoje prośby. Bóg czerpie przyjemność z takiej modlitwy, wywiera ona święty wpływ na cały Wszechświat. Wszystko zależy od naszych uczynków, modlitwy, hymnów i pochwał.

Keduszat Lewi, Rabi Lewi Jicchak

Gdy się modlisz, powinieneś mieć na uwadze to, aby obudzić litery, z pomocą których został stworzony świat i wszystko, co w nim jest w górze i na dole. Jeśli tak uczynisz, cały Wszechświat, wszystkie stworzenia dołączą do ciebie w modlitwie. W ten sposób rozbudzisz litery, które są siłą życiową całego stworzenia. Gdy włączysz wszystko to w swoje modlitwy, twoje myśli są w stanie wynieść całe stworzenie na wyższy poziom.

Baal Szem Tow

(za stroną Stowarzyszenia Pardes)

Aktualności


Nowe Projekty


Ostatnie pytania


Nowe artykuły

Lombard Bytom Ruda Śląska Skup złota