Środa, 18 Październik 2017
 

Z ostatnich dni
UCZNIOWIE AWRAHAMA

gerbrand_van_den_eeckhout_5_abraham_and_the_three_angels.jpg
"Abraham i trzy anioły", Gerbrand van den Eeckhout , 1656

 

 

W traktacie talmudycznym poświęconym przede wszystkim zagadnieniom etyki – Pirke Awot czytamy: „Każdy, kto ma te trzy cechy, jakby był uczniem Awrahama, naszego Praojca (…). Dobre oko [to sformułowanie oznacza umiejętność życzliwego, przyjaznego, wyrozumiałego i mądrego patrzenia na ludzi i świat], skromność, łagodność – [to] uczniowie Awrahama, naszego Praojca. (…) Uczniowie Awrahama, naszego Praojca, spożywają [owoce swoich uczynków] na tym świecie, a dziedziczą nagrodę w Przyszłym Świecie (…) (5:22)

Tiferet Jisrael („Chwała Izraela”) Maharala z Pragi tak wyjaśnia powyższe wersety: „Nawet człowiek nie będący Żydem może być uczniem Awrahama, który głosił całej ludzkości jedyność Boga, Boże Objawienie i istotę właściwego postępowania”.

Pozostaje to w zgodzie z Torą (Bereszit/Ks. Rodzaju 17:5), gdzie Bóg oświadcza Awrahamowi: „(...) twoje imię będzie Awraham, bo uczynię cię ojcem mnóstwa narodów”.

„Mnóstwa narodów”, a nie wyłącznie Żydów!

Dlatego Maharal kontynuuje swoją myśl w Tiferet Jisrael: „Miszna nie mówi „uczniem Moszego”, ponieważ aby być jego uczniem, należy przestrzegać całej Tory i wypełniać wszystkie jej przykazania”. "Przestrzegać całej Tory", czyli – mówiąc inaczej – być religijnym Żydem. Natomiast aby być „uczniem Awrahama”, należy przestrzegać nie 613 przykazań Tory, ale praw etycznych ustalonych dla całej ludzkości.

Aktualności


Nowe Projekty


Ostatnie pytania


Nowe artykuły

Lombard Bytom Ruda Śląska Skup złota