Środa, 18 Październik 2017
 

Z ostatnich dni
DUCH W FORMIE CZASU

Ocean.jpg

 

 

Filozofia może dużo nauczyć się z Biblii. Dla filozofa idea dobra jest ideą najwznioślejszą. Dla Biblii idea dobra nie jest ostateczna; nie mogłaby ona istnieć bez świętości. Dobro jest podstawą - świętość jest szczytem. Rzeczy stworzone w ciągu sześciu dni uznał On za dobre, siódmy dzień uczynił On świętym.
(...)
Czym jest Szabat? Duchem w formie czasu. Poprzez nasze ciała należymy do przestrzeni; nasz duch, nasze dusze wznoszą się do wieczności, dążą do świętości. Szabat jest wspinaniem się na szczyt; daje nam możność uświęcania czasu, wywyższenia dobra do rangi świętości, ujrzenia świętości poprzez powstrzymywanie się od profanum.
Duch w formie czasu, wieczności, jest - zaiste - absurdem dla wszystkich, którzy sądzą, że duch jest tylko ideą umysłu człowieka albo że Bóg jest rzeczą pośród innych rzeczy. Ci jednak, którzy uświadamiają sobie, że Bóg jest co najmniej tak wielki, jak znany nam wszechświat, że duch jest niekończącym się procesem, w którym bierzemy skromny udział, rozumieją i doświadczają, co znaczy to, iż duch odsłania się w pewnych mgnieniach czasu. Trzeba zostać onieśmielonym przez cud czasu, aby być gotowym przyjmować obecność wieczności w tej chwili; należy żyć i działać tak, jak gdyby los całego czasu zależał od pojedynczej chwili.


Abraham Joshua Heschel, Szabat i jego znaczenie dla współczesnego człowieka

 
Tłum. Henryk Halkowski

Aktualności


Nowe Projekty


Ostatnie pytania


Nowe artykuły

Lombard Bytom Ruda Śląska Skup złota