Wtorek, 17 Październik 2017
 

Z ostatnich dni
CZY ŻYD MOŻE W SZABAT POPROSIĆ NIE-ŻYDA, ŻEBY COŚ DLA NIEGO NAPISAŁ

“Patah Eliyahu. The Daily Halacha” (tekst z Forum Żydów Polskich)

25300a.gif

 

Jedną z 39 prac zakazanych w szabat jest pisanie. Rabin Icchak z Wiednia w dziele Or Zarua twierdzi, że pochodzący z Tory zakaz dotyczy tylko pisania ktaw aszurit – hebrajskich liter w kształcie charakterystycznym dla zwoju Tory. Wg tej opinii, pisanie w innych językach – także w standardowym hebrajskim, który ma kształt liter odmienny od tych wykorzystywanych w zwoju Tory – jest w szabat zabronione jedynie na mocy prawa Rabinów. Takie samo stanowisko w tej sprawie zajmuje wiele innych autorytetów.

Powyższe orzeczenie ma wielką wagę w przypadku, gdy nie-Żyd na prośbę Żyda ma coś dla niego zapisać. Znany halachiczny koncept dozwala na poproszenie nie-Żyda o wykonanie na jego rzecz zabronionej czynności w sytuacji szewut de-szewut bimkom hefsed. To znaczy, że jeśli ów akt zabroniony tylko na podstawie orzeczenia Rabinów – a nie na mocy Tory – nie nastąpi, dojdzie do znacznej straty finansowej. W świetle stanowiska przyjętego przez Or Zarua chacham Owadia Josef w dziele Jabia Omer (chelek 3, siman 23) orzeka, że w przypadku, gdyby miała nastąpić znaczna strata finansowa, można poprosić nie-Żyda o zapisanie czegoś w szabat. Chacham Owadia utrzymuje, że możemy tu polegać na opinii Or Zarua. Przykładem może być sytuacja, gdy ktoś niespodziewanie otrzymuje ważną przesyłkę i musi potwierdzić jej odbiór. Gdyby tego nie zrobił, poniósłby znaczną stratę finansową – może wówczas poprosić nie-Żyda, by z jego upoważnienia podpisał druczek.

Zob. Menuchat Ahawa, chelek 3, perek 22, halacha 8.

Podsumowanie:

Mimo że w zasadzie nie można prosić nie-Żyda o napisanie czegoś lub wykonanie czynności zabronionej w szabat, wolno poprosić go o napisanie czegoś, gdyby miało dojść do znacznej straty finansowej.

Rabbi Eli J. Mansour – “Patah Eliyahu. The Daily Halacha”, s. 305, tłum. M. ŁokietekAktualności


Nowe Projekty


Ostatnie pytania


Nowe artykuły

Lombard Bytom Ruda Śląska Skup złota