Wtorek, 17 Październik 2017
 

Z ostatnich dni
DWANAŚCIE PLEMION IZRAELA

Aszer.gifBinjamin.gifDan.gif
Gad.gifIsachar.gifJehuda.gif
Josef.gifLewi.gifNaftali.gif
Reuwen.gifSzimon.gifZewulun.gif

Od góry, od lewej do prawej:


Aszer, Binjamin, Dan,

Gad, Isachar, Jehuda,

Josef, Lewi, Naftali,

Reuwen, Szimon, Zewulun.


12_Tribes_of_Israel_Map.svg.png


Dwanaście Plemion Izraela - przydział terytorialny.

Źródło:

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/c/c2/12_Tribes_of_Israel_Map.svg/394px-12_Tribes_of_Israel_Map.svg.pngDwanaście plemion Izraela to potomkowie dwunastu synów Jaakowa (Jakuba). Plemiona te podzieliły między siebie ziemię Izraela. Tylko plemię Lewiego, którego członkowie byli kapłanami, nie potrzebowało własnego terytorium (zarządzali jedynie niektórymi miastami). Natomiast ród Josefa reprezentowany był przez plemiona jego synów: Efrajima i Manaszego.


Synami Jaakowa i Lei byli:

Reuwen - symbolem pokolenia Reuwena był kwiat mandragory (Bereszit 30:14)

Szimon - symbolem jego rodu były bramy miasta Szechem.

Lewi - tu rolę symbolu spełnia napierśnik Najwyższego Kapłana, składający się z 12 płytek symbolizujących 12 pokoleń Izraela.

Jehuda - plemię reprezentowane przez najsłynniejszy emblemat Izraela - lwa, symbol siły.

Isachar - jego plemię symbolizowały słońce i gwiazdy.

Zewulun - symbolem plemienia potomków Zewuluna, którzy osiedli nad morzem, był statek.


Synami Jaakowa i Zilpy byli:

Gad - jego symbolem był obóz wojenny (namioty).

Aszer - symbolem plemienia było drzewo oliwne.


Synami Jaakowa i Racheli byli:

Josef - plemiona jego dwu synów (Efrajima i Manaszego) zajmowały rolniczą część Izraela. Ich symbolem był snop zboża. Terytorialnie traktuje się pokolenia obu synów Josefa, jako dwa osobne rody.

Binjamin - to wojownicze plemię symbolizował wilk.


Synami Jaakowa i Bilhy byli:

Dan - pokolenie sędziów. Jego symbolem była waga sprawiedliwości.

Naftali - symbolem tego plemienia była gazela.

 

W latach 733-734 p.n.e., gdy na tronie Asyrii zasiadał okrutny satrapa Tiglat Pilazar III, armia asyryjska podbiła Galileę i Zajordanię. Jego następca, Salmanasar V zajął kilkanaście lat później Samarię, a rządzący po nim Sargon II dokonał  deportacji ludności żydowskiej do Asyrii, prawdopodobnie do dzisiejszego Iranu i zachodniego Afganistanu. Tak właśnie - według tradycji - zaginęło dziesięć z dwunastu plemion Izraela (do tych dziesięciu zalicza się osobno plemię Efrajima i Manaszego). 


Z wygnania powrócili potomkowie Jehudy i Binjamina, oraz potomkowie Lewiego. Los innych jest nieznany.


Kilka społeczności w Azji i Afryce głosi, że są potomkami jednego z zaginionych plemion. 

Wśród nich:

- Żydzi Telugu w Indiach przypisują sobie pochodzenie od plemienia Efrajima.
- Żydzi Kuki-Chin-Mizo z Indii uważają się za potomków Manaszego.
– niektórzy etiopscy Żydzi, twierdzą, iż pochodzą z plemienia Dana.
- Żydzi zamieszkujący Bucharę, twierdzą, że pochodzą z plemienia Efrajima.
- Żydzi Igbo z Nigerii uważają, że są potomkami Efraima, Manaszego, Lewiego, Zewuluna lub Gada.

Mniej sprecyzowane powiązania z zaginionymi plemionami Izraela z plemienia zgłaszają:

- ludzie z plemienia Lemba (Afryka Południowa)
- Żydzi z Ghany.
- według koncepcji z czasów Dżahangira - władcy imperium Wielkich Mogołów
(XVI wiek) - Pasztuni (z Afganistanu) są potomkami jednego z zaginionych plemion Izraela.

Istnieją też bardzo fantazyjne pomysły, które przypisują pochodzenie od zaginionych plemion między innymi Japończykom i Brytyjczykom.

Mosaic_Tribes.jpg
Symbole Dwunastu Plemion Izraela. Mozaika w synagodze Givat Mordechai w Jerozolimie.
.......WYSZUKIWARKA GOOGLE DLA NASZEJ STRONY INTERNETOWEJ

KLIKNIJ:google_logo.jpg

Aktualności


Nowe Projekty


Ostatnie pytania


Nowe artykuły

Lombard Bytom Ruda Śląska Skup złota