Wtorek, 17 Październik 2017
 

Z ostatnich dni
JOM HA-SZOA 2016

az1_1.jpg

Dziś (5 maja 2016) trwa Jom ha-Szoa, czyli Dzień Pamięci Holocaustu.

Część religijnych Żydów nie obchodzi Jom ha-Szoa. Jedną z przyczyn jest obawa, że święto to może wzbudzać niewiarę w Boga.

Jak można odpowiedzieć na argument, że zło (np. Holocaust), które popełniają ludzie, jest dowodem na to, że Bóg nie istnieje, bo gdyby istniał, to by na to zło nie zezwolił? Czyli: że obecność zła jest nieobecnością Boga.

Logiczna odpowiedź byłaby taka: jeżeli wszystkie straszliwe, złe czyny, całe zło tego świata miałyby być argumentem przeciwko istnieniu Boga, to tym samym wszystkie dobre, piękne czyny i całe dobro świata musiałyby być dowodem na Jego istnienie.

Czyli: obecność dobra jest równoznaczna z obecnością Boga.

Jednak OBYDWA te argumenty nie mają logicznego zastosowania w rozważaniach na temat istnienia Boga.

Mówią natomiast coś ważnego o naturze człowieka. Judaizm twierdzi bowiem, że Bóg dopuszcza, aby ludzie popełniali zło, ponieważ Bóg dał ludziom wolność wyboru. Wolność wyboru zakłada, że człowiek może zarówno popełnić zło, jak i czynić dobro.

Wolność wyboru pomiędzy złem a dobrem daje człowiekowi etyczną wolność a więc i godność. Jest mu bowiem, co prawda, zakazany (Tora, przykazania etyczne) wybór zła a nakazany wybór dobra, ale nikt nie podejmuje za niego ostatecznej decyzji – ta należy zawsze wyłącznie do niego.

Zło popełniane przez człowieka nie jest więc dowodem na nieistnienie Boga, ale wyłącznie na to, że człowiek jest wolny w swoich etycznych wyborach.

Aktualności


Nowe Projekty


Ostatnie pytania


Nowe artykuły

Lombard Bytom Ruda Śląska Skup złota