Środa, 18 Październik 2017
 

Z ostatnich dni
KTO MOŻE ZOSTAĆ ŻYDEM

pytania od EB :


Czy nie-Żyd może zostać Żydem? Czy chrześcijanin może zostać żydem?

odpowiedź :

Odpowiadaliśmy już na podobne pytania, omawialiśmy już to zagadnienie. Ponieważ jednak takie pytania pojawiają się bardzo często, zdecydowaliśmy się jeszcze raz na przybliżenie sprawy konwersji na judaizm.

Po pierwsze zarówno żydem (czyli wyznawcą judaizmu) jak i Żydem (czyli członkiem narodu żydowskiego) może zostać absolutnie każdy człowiek, niezależnie od przynależności narodowej, etnicznej, rasy, płci, wyznawanej religii i tożsamości kulturowej. Oznacza to więc także, że może nim zostać również chrześcijanin (podobnie zresztą, jak Żyd może zostać chrześcijaninem).

To, że człowiek stający się poprzez konwersję wyznawcą judaizmu (czyli religii Żydów) zostaje automatycznie Żydem (czyli przyjmuje również narodowość żydowską), wynika z faktu, że w tradycji żydowskiej te dwie sprawy są trwale powiązane i tożsame. Członkiem narodu żydowskiego jest każdy człowiek, którego matka była Żydówką (o żydowskości decyduje linia żeńska), oraz każdy, kto przeszedł proces odpowiedniej konwersji na judaizm. Jakkolwiek słowo „odpowiednia” jest rozumiane inaczej przez różne odłamy judaizmu, nikt nie ma wątpliwości, że konwersja ortodoksyjna do takich należy.

Judaizm akceptuje konwertytów, ale o nich nie zabiega.

Wynika to z wielu powodów. Jednym z nich jest przekonanie, że ludziom, którzy nie są Żydami, jest w pełni dostępne, bez konwersji i bez stania się Żydem, wypełnianie tego, czego Bóg oczekuje od każdego człowieka: uczciwe, etyczne życie, zgodne z przykazaniami przeznaczonymi dla całej ludzkości (Siedem Przykazań Potomków Noacha).

Także każdemu człowiekowi, jeżeli żyje etycznie i sprawiedliwie, niezależnie, czy jest Żydem, czy nie-Żydem, dostępny jest udział w olam haba, czyli w "świecie, który ma nadejść".

Ponadto judaizm stoi na stanowisku, że nie jest konieczne stanie się Żydem i przyjęcie na siebie wielu przykazań, wielu zakazów i nakazów, które dotyczą wyłącznie Żydów, skoro absolutną większość z nich - skupiających się przede wszystkim na etycznym postępowaniu wobec innych ludzi -  można (i należy) przestrzegać bez konwersji i bez stania się Żydem.

Wynika to z przewagi czynów nad wiarą i etyki nad rytuałami.

Między innymi, właśnie z tych przyczyn sprawa konwersji traktowana jest bardzo serio, a sama konwersja nie jest procesem ani prostym, ani krótkim.

Zazwyczaj, po podjęciu decyzji o konwersji, należy poszukać rabina, który podejmie się mentorowania procesu przygotowania do niej. Niektórzy rabini stosują jeszcze tradycyjny zwyczaj trzykrotnej odmowy, aby sprawdzić jak silne jest postanowienie i wola kandydata. Później zadają pytania o przyczyny decyzji, o wiedzę na temat judaizmu, o doświadczenia z innymi religiami, o sytuację rodzinną.

Następnym etapem są studia nad  judaizmem (prawo, tradycja, historia, etyka), które rzadko trwają mniej niż rok ( np. w USA), a najczęściej dłużej (np. w Polsce).

Oczywiście studia te mają polegać nie tylko na zdobywaniu wiedzy, ale również na upewnianiu się, że przyjęcie "jarzma" Tory i micwot /przykazań/ - jest decyzją w pełni świadomą i aprobowaną przez kandydata bez wątpliwości.

W końcowym etapie procesu konwersji wymagane są: brit mila (obrzezanie) dla mężczyzn, tewila (zanurzenie w mykwie) - dla kobiet i mężczyzn i - jeszcze przed tewila - spotkanie z Bejt Din (sądem rabinackim) - podczas którego następuje sprawdzenie szeroko pojmowanej wiedzy kandydata na temat tradycji i praw judaizmu oraz wybór imienia hebrajskiego.

Po konwersji każdy konwertyta staje się pełnoprawnym wyznawcą judaizmu, a także członkiem narodu żydowskiego. Przykazania Tory zabraniają innym Żydom nie tylko jakiejkolwiek dyskryminacji konwertytów, ale także wypominania im faktu, że są Żydami nie z urodzenia, ale w wyniku konwersji.

Imiona konwertytów

Traktowanie konwertytów

Dzieci konwertytów

Aktualności


Nowe Projekty


Ostatnie pytania


Nowe artykuły

Lombard Bytom Ruda Śląska Skup złota