Wtorek, 17 Październik 2017
 

Z ostatnich dni
PROFESOROM W SPRAWIE "HASZEM"

pytanie od RB.SN. :


Chyba macie błędne tłumaczenia w modlitwach przed posiłkami.

Bo HASZEM to nie imię Boga, ale samo słowo IMIĘ! Zatem nie: "Błogosławiony jesteś HASZEM", ale "Błogosławione jest Twoje Imię, Boże... Królu"... :) Pozdrawiam.

Zmieńcie to, bo to nawet studenci wiedzą, a co dopiero my - profesorowie hebraiści :)

modlitewnik_d.jpg

odpowiedź :


Błogosławieństwo przed jedzeniem chleba:


Baruch Ata Haszem, Eloheinu, melech haolam, hamoci lechem min haarec.

Błogosławiony jesteś Ty, Haszem, nasz Bóg, Król świata, który wydobywasz z ziemi chleb.

 

...


Szanowni Profesorowie Hebraiści,

W modlitwach, błogosławieństwach NIE wypowiada się słowa Haszem. Ono jest wyłącznie w tekście pisanym. To TYLKO forma zapisu.


Imię Boga jest przykładem kri uktiw, czyli jest zapisane w określony sposób, ale odczytywane w  całkiem inny. Potrzebna jest szczegółowa wiedza, ukształtowana przez tradycję, bo litery, które pojawiają się w tym miejscu w Torze (Jud-Hej-Waw-Hej) czasami czytamy jako Adonaj, a czasem jako Elohim.

W błogosławieństwie, o którym piszecie (i w innych) w miejsce zapisanego Haszem wypowiada się Adonaj.

Czyli proponowane przez Państwa tłumaczenie: Błogosławione jest Twoje Imię, Boże... Królu - jest całkiem nieakceptowalne. Przecież słowa Haszem (skoro go nie wypowiadamy), to tym bardziej - nie tłumaczymy.


Adonaj jednak też nie jest słowem, które tam się naprawdę znajduje. 

To tylko substytut czteroliterowego, niewymawianego Imienia Boga.

Przyczyną tych wszystkich zabiegów jest nakaz okazywania szacunku Imieniu Boga.

Tetragramaton, czyli czteroliterowe Imię Boga (litery hebrajskie: Jud-Hej-Waw-Hej) było wymawiane tylko w Bet Hamikdasz – Świątyni, podczas bardzo szczególnych modlitw. Ponieważ Świątynia nie istnieje, nie jest ono wypowiadane przez ortodoksyjnych i konserwatywnych Żydów; podczas modlitwy oraz odczytywania Tory w synagodze używa się terminu Adonaj.  

Adonaj znaczy Mój Pan, choć niedokładnie, bo gdy chcemy po hebrajsku powiedzieć mój pan, użyjemy formy adoni, nie Adonaj.

Adonaj dałoby się - twierdzi autor Modlitewnika Żydowskiego Pardes Lauder, rabin Sacha Pecaric - przetłumaczyć jako: mój Pan, który jest Panem wszystkich panów.

Słowo Adonaj nie może być wymawiane podczas zwykłych rozmów. W nich oraz w tekstach pisanych, używa się określenia Haszem. Termin ten dosłownie znaczy "to [wyjątkowe] Imię".

Tak więc ze względu na szacunek dla Imienia Boga zastępujemy je słowem Haszem na naszej stronie internetowej, podobnie jak robi to większość modlitewników. Czytelnicy powinni wiedzieć, że w wygłaszanej modlitwie i w błogosławieństwie ma się tam pojawić słowo Adonaj, a nie Haszem. Pisaliśmy o tym.

Dlaczego jednak teraz, odpowiadając na Państwa pytanie, umieszczamy w tekście odpowiedzi słowo Adonaj?

Dlatego, że - zgodnie z halachą - wolno go użyć w celach edukacyjnych. A ta odpowiedź dokładnie takie cele ma spełniać.

Miło nam edukować profesorów :)


Pozdrawiamy!


Aktualności


Nowe Projekty


Ostatnie pytania


Nowe artykuły

Lombard Bytom Ruda Śląska Skup złota