Środa, 18 Październik 2017
 

Z ostatnich dni
AMALEK: BŁĄD PATRIARCHÓW?


Jakie jest pochodzenie rodu Amaleka - największego wroga Żydów?

Bitwa_z_Amalekiem.jpg
Bitwa z Amalekiem w Refidim.

odpowiedź :


Plemię Amaleka (Amalekici) wykazywało trwałą nienawiść do Żydów. Etymologicznie nazwa "Amalek" sygnalizuje zło i ich łaknienie żydowskiej krwi, ponieważ am lak, oznacza "ludzi, którzy przybyli, aby lizać krew" (Midrasz Lekach Tow).

Amalek atakował Żydów bez prowokacji, z czystej nienawiści, bezlitośnie wybierając na ofiary chorych i słabych. Amalek i jego lud symbolizują tych, którzy pierwsi pokazali ludzkości wzorzec nienawiści do Żydów, trwający do dziś. Dlatego tradycja żydowska postrzega w prześladowaniach (np. Haman jest potomkiem Amaleka), pogromach, masowej zagładzie społeczności żydowskich na przestrzeni dziejów, a także w Holocauście  - działanie symbolicznego Amaleka.


Jednak historia Amaleka ma drugie dno.


Amalek - protoplasta ludu, który jest odwiecznym, metafizycznym wręcz wrogiem Żydów, był wnukiem Esawa (jego ojcem był syn Esawa - Elifaz) i synem księżniczki Timny z plemienia Horytów, siostry Lotana.

Księżniczka Timna, z arystokratycznego rodu, już od wczesnej młodości wykazywała wielkie umiłowanie religii Żydów

Chciała dokonać konwersji. Zwróciła się w tej sprawie do samych Patriarchów - Awrahama, Jicchaka i Jaakowa. Nie zgodzili się. Nie wiadomo, jakie były powody tej odmowy.

Rozgoryczona Timna została konkubiną syna Esawa i urodziła Amaleka (Bereszit 36:12).

Uważała najwyraźniej, że skoro ród Esawa wywodzi się od Awrahama i Jicchaka, a oni jej nie przyjęli, pozostał jej syn Esawa. Chciała koniecznie być blisko nich. Pragnęła się z nimi związać.

Timna powiedziała: "Lepiej być sługą tego ludu, niż księżniczką wśród innego". (Talmud, Sanhedryn 99b)


I przez długie stulecia trwa spór i próba odpowiedzi na pytanie:

'czy z tego wszystkiego wynika, że chęć konwersji była u Timny autentyczna, wywodząca się z potrzeby duchowej i dążenia do Boga, czy też brała się z jej osobistych ambicji związania się za wszelką cenę z "celebryckim" (jak powiedzielibyśmy dziś) środowiskiem potomków Awrahama?'

Bo przecież stanie się konkubiną syna Esawa było - z jednej strony - wejściem do tego klanu, ale jednocześnie - z drugiej - związaniem się z ludźmi, których sposób życia był antytezą wartości głoszonych przez Awrahama, antytezą życia zgodnego z nakazami Boga.

Może więc Patriarchowie odmawiając Timnie prawa do konwersji przejrzeli jej prawdziwe motywy i uznali za dyskwalifikujące?

A może jednak było całkiem odwrotnie: jej intencje były uczciwe, szczere, a to oni pomylili się i potraktowali ją niesprawiedliwie - odtrącając?

I dopiero to odepchnięcie spowodowało jej związanie się z rodem Esawa i zaowocowało narodzeniem się Amaleka-mściciela? Amaleka, który - jak stwierdziliśmy - w wymiarze metafizycznym jest wiecznym wrogiem Żydów. Do dziś.

W Talmudzie (Sanhedryn 99b) znajdujemy znamienną konkluzję:

"Od niej [Timny] Amalek pochodził, który zadawał cierpienia Israelowi. Dlaczego tak? - Dlatego, że nie powinni [Patriarchowie] jej odtrącić."

Aktualności


Nowe Projekty


Ostatnie pytania


Nowe artykuły

Lombard Bytom Ruda Śląska Skup złota