Wtorek, 17 Październik 2017
 

Z ostatnich dni
WYJŚCIE POZA PRAWO

pytanie od JP:

 

Co oznacza w praktyce termin "lifnim miszurat hadin"? Chodzi mi nie o samo tłumaczenie zwrotu ale wyjaśnienie, kiedy zachodzi sytuacja "wyjścia poza prawo" oraz czy jest to wymóg, czy raczej oczekiwanie.

odpowiedź :

Termin ten dotyczy sytuacji, gdy nasze religijne poczucie sprawiedliwości powinno być ważniejsze od halachy. Oznacza to, że gdy halachicznie mamy prawo postąpić w określony sposób, ale wiemy, że nie będzie to uczciwe wobec bliźniego, powinniśmy wybrać uczciwość ponad halachę. Klasyczny przykład: kupiec jest pogrążony w modlitwie. Wchodzi nabywca i oferuje mu określoną sumę za pewien przedmiot. Kupiec nie chcąc przerywać modlitwy, nie odpowiada. Handlarz uznaje jego milczenie za niezgodę na cenę i swoją ofertę podwyższa. Znów milczenie. Znów oferta wyższej ceny. W tym momencie kupiec kończy modlitwę i wedle "lifnim miszurat hadin", odpowiada, że nie weźmie tej trzeciej, ani tej drugiej ceny, tylko pierwszą - najniższą, ponieważ gotów był sprzedać przedmiot za tę sumę, a jego milczenie nie było próbą uzyskania wyższej sumy, ale wynikało z modlitwy. A przecież halachicznie byłby w porządku akceptując najwyższą ofertę, bo nie wyraził zgody na pierwszą zaoferowaną sumę, ani na drugą. Oto uczciwość przekraczająca zasady halachy! Nie wystarcza przestrzegać prawa. Należy iść dalej: czynić więcej dobra niż wymaga prawo. Jest to oczekiwane i zarazem jest wymogiem, ale nieweryfikowalnym przez ludzi, ponieważ TYLKO ten modlący się zna prawdę (że był gotów sprzedać przedmiot za pierwszą oferowaną cenę). I Bóg.

Aktualności


Nowe Projekty


Ostatnie pytania


Nowe artykuły

Lombard Bytom Ruda Śląska Skup złota