Środa, 18 Październik 2017
 

Z ostatnich dni
OKRESY ŻAŁOBY

pytanie od CH:

W jaki sposób manifestuje się żałobę (strój, zachowanie...) i czy noszą ją również mężczyźni, czy tak jak w polskiej tradycji tylko kobiety? Jakie ograniczenia w sferze zachowania wymusza na żałobnikach śmierć bliskiej osoby?

odpowiedź :

Żałoba obchodzona jest przez mężczyzn i przez kobiety.

Pierwszy etap żałoby to sziwa (dosłownie "siedem) - okres trwający, jak sama nazwa wskazuje, siedem dni od pogrzebu (dokładnie: od zasypania grobu ziemią).

Żałobnicy przebywają razem w jednym miejscu (najczęściej w mieszkaniu najbliższego krewnego osoby zmarłej). Powinni siedzieć na niższych niż zwykle krzesłach. Wykonywanie wielu czynności jest im zakazane. Między innymi:  nie wolno im nosić skórzanych butów, nie mogą wykonywać niektórych prac domowych: np. prania i prasowania; nie wolno im kąpać się dla przyjemności i używać do mycia ciepłej wody. W tym okresie halacha zakazuje również  obcinania włosów, golenia się, obcinania paznokci, używania perfum i większości kosmetyków. Nie wolno również mieć kontaktów seksualnych. Nie wolno pracować. Nie jest także dozwolone wkładanie nowych, dotąd nieużywanych strojów.

Wchodząc do domu, gdzie trwa sziwa, nie należy pozdrawiać obecnych tam osób, nie należy się z nimi witać,  żegnać, ani rozpoczynać z nimi rozmowy.  Natomiast wychodząc z domu żałoby, należy powiedzieć : "HaMakom jenachem otcha betoch szear awlei Cijon we Jeruszalajim" ("Niech Bóg Wszechmogący pocieszy ciebie i innych, którzy opłakują Syjon i Jerozolimę")

Po okresie siedmiu dni, rozpoczyna się drugi okres żałoby, zwany szloszim (dosłownie "trzydzieści"), trwający od dnia zakończenia sziwy do trzydziestego dnia po pogrzebie. 

W tym czasie zabronione jest m.innymi strzyżenie i golenie, obcinanie paznokci, branie kąpieli dla przyjemności, noszenie świeżo wypranych i wyprasowanych ubrań, uczestniczenie w uroczystościach i zebraniach towarzyskich oraz żenienie się i wychodzenie za mąż.

Trzeci okres żałoby zwany awelut ("żałoba") i trwający 12 miesięcy, obchodzony jest wyłącznie po śmierci ojca lub matki. W tym okresie zakazane jest, między innymi,  branie udziału w uroczystościach weselnych oraz słuchanie muzyki, chodzenie do teatru i kina. Nie wolno także przebywać w towarzystwie więcej niż dwu osób, aby unikać przyjemności (simchat mereim), których dostarczają kontakty z przyjaciółmi.

Aktualności


Nowe Projekty


Ostatnie pytania


Nowe artykuły

Lombard Bytom Ruda Śląska Skup złota