Środa, 18 Październik 2017
 

Z ostatnich dni
ŚWIĄTYNIA JEROZOLIMSKA - DLACZEGO NIE JEST ODBUDOWANA?

pytanie od DN :

Dlaczego po zburzeniu Świątyni przez Rzymian w roku 70 n.e. do tej pory nie została ona odbudowana? Wiem, że przemawiają za tym pewne uwarunkowania społeczno-polityczne (zatargi z Palestyńczykami), ale one dotyczą przede wszystkim ostatnich dziesięcioleci. Brak Arki Przymierza nie jest też warunkiem blokującym taką ewentualność. Czy istnieją jakieś przesłanki wewnątrz samego judaizmu?

Swiatynia.jpg
Model Drugiej Świątyni

odpowiedź :

Powodem, że Świątynia nie została dotąd odbudowana i nie może zostać odbudowana współcześnie, jest obecność już od ok. 1300 lat dwóch meczetów (Al-Aksa i Kopuła na Skale) w miejscu, gdzie do roku 70 n.e. znajdowała się Świątynia.

Tak więc od ponad tysiąca lat wszelkie próby odbudowania Świątyni skazane były z góry na niepowodzenie. Nie miały najmniejszych szans. Zdarzało się w ostatnim stuleciu, że ekstremistyczne żydowskie organizacje planowały zniszczenie tych meczetów, aby stworzyć miejsce dla Świątyni. Szczęśliwie jednak, żaden z tych zamachów nie został zrealizowany.

Czy istnieją - poza tym najważniejszym powodem - jakieś "przesłanki wewnątrz judaizmu"?  

W książce "Jewish Literacy" rabina Josepha Telushkina czytamy na ten temat: "Jakkolwiek niewielu religijnych Żydów powie to publicznie, wielu z nich nie rozpacza z powodu meczetów, których obecność powstrzymuje odbudowanie Świątyni. Podczas gdy tradycyjna teologia żydowska zobowiązuje ortodoksyjnych Żydów do modlitw o przywrócenie składania ofiar, wielu z nich nie ma jednoznacznego zdania na temat perspektywy powrotu do publicznego zabijania i składania w ofierze zwierząt".

Wzgórze_Swiatynne.jpg
Wzgórze Świątynne w roku 1910

Obecnie w Izraelu funkcjonują organizacje planujące w nieokreślonej przyszłości budowę Trzeciej Świątyni. Istnieje Instytut Świątynny (Machon HaMikdash), który zajmuje się między innymi kształceniem kohenów i lewitów.

Tam, gdzie Abraham związał i położył na ofiarnym stosie swojego syna Izaaka, na szczycie góry Moria (Morija), w X wieku p.n.e. król Salomon zbudował Świątynię, w której znajdowała się Arka Przymierza. W niej przechowywane były m.inn. tablice z Prawem.

Świątynia ta została zburzona przez Babilończyków na przełomie lat 586/587 p.n.e., a  odbudowana po powrocie Żydów z niewoli babilońskiej.

W roku 22 p.n.e. Herod Wielki postanowił przebudować Świątynię. Przez dwa lata szkolono tysiące robotników, później budowa trwała całe dziesięciolecia. Herod powiększył powierzchnię Góry Świątynnej, budując specjalne mury wspornikowe. Ostatecznie budowę Świątyni zakończono jedynie parę lat przed zburzeniem jej przez Rzymian we wrześniu roku 70.

Po buncie Szymona Bar Kochby, w roku 135 cesarz Hadrian postanowił przeobrazić zrujnowaną Jerozolimę w miasto na wzór greckiego polis - nazwane Aelia Capitolina.  Po przebudowie Jerozolimy, z ruin Świątyni pozostały jedynie fragmenty murów wspornikowych. Żydom zakazany był wstęp do miasta pod karą śmierci.  Jednak już wówczas niektórym z nich udawało się dostać w okolice, gdzie stała kiedyś Świątynia i modlić przy resztkach muru.

Sciana_Zachodnia.jpg
Ściana Zachodnia (HaKotel HaMaarawi)

Znaczenie  Ściany Zachodniej (HaKotel HaMaarawi), zwanej także Ścianą Płaczu (Żydzi sprzeciwiają się tej nazwie), wynika z faktu, że położona jest ona blisko miejsca, gdzie znajdowało się Święte Świętych (Kodesz HaKodaszim) - miejsce Boskiej Obecności - najświętsze miejsce judaizmu.

Aktualności


Nowe Projekty


Ostatnie pytania


Nowe artykuły

Lombard Bytom Ruda Śląska Skup złota