Środa, 18 Październik 2017
 

Z ostatnich dni
Trudno w to uwierzyć, ale właśnie minęła dziesiąta rocznica działalności Stowarzyszenia 614. Przykazania. Stowarzyszenie powstało latem 2005 roku, a nasza strona internetowa wystartowała w końcu października tego samego roku.

Stowarzyszenie zrodziło się jako reakcja na stan wiedzy na temat judaizmu dostępnej w języku polskim. Z wielu przyczyn, przede wszystkim historycznych, na temat judaizmu nie mówiło się w Polsce przez dziesięciolecia. A gdy po wielu latach sytuacja powoli zaczęła się zmieniać, uwaga skupiła się - w sposób jakby naturalny - na tych najbardziej rzucających się w oczy atrybutach judaizmu: na rytuałach, na tradycyjnych formach obchodzenia świąt religijnych, na zewnętrznych cechach judaizmu, które odróżniają go od innych religii.

Dla założycieli Stowarzyszenia była bardzo bolesną świadomość, że stosunkowo niewiele miejsca poświęca się temu, co w judaizmie jest najważniejsze, czyli jego etyce i bardzo szeroko rozumianej filozofii człowieka, czyli tym wartościom, które wpłynęły - nie bezpośrednio, ale decydująco - na ukształtowanie się naszego świata. Judaizm jest bardzo mocno związany z życiem. Dlatego właśnie etyka jest w judaizmie najważniejsza (jakkolwiek nie sposób sprowadzać judaizmu wyłącznie do etyki). Rytuały i wierność tradycji odgrywają wielką i ważną rolę, ale nie są one celem, lecz metodą. Celem jest dobro. Jest kształtowanie dobrych ludzi ("Czego oczekuje Bóg"). "Przykazania zostały dane jedynie po to, aby uszlachetniać ludzi. (...) Celem praw, które Bóg wydał, jest doskonalenie istot ludzkich." (Bereszit Raba 44, 1).

Postanowiliśmy, w miarę naszych skromnych możliwości, koncentrować się na tych tematach. Dlatego zagadnienia dotyczące etyki judaizmu były wyraźnie faworyzowane przez nasz portal. Jednocześnie, na naszej stronie internetowej zaczęliśmy - od samego początku jej istnienia - zamieszczać odpowiedzi na pytania dotyczące judaizmu, które otrzymywaliśmy od naszych czytelników. Po czterech latach zgromadziliśmy około czterystu takich odpowiedzi - z ponad tysiąca - w obszernej książce Judaizm bez tajemnic (Kraków 2009, drugie wydanie - 2012).

Wcześniej (2005) opublikowaliśmy broszurę (Szabat Szalom) zawierającą szczegółowe instrukcje obchodzenia Szabatu (pomysł narodził się na Forum Żydów Polskich). W następnym roku wydaliśmy broszurę Pesach - omawiającą to święto, a w roku 2007 ukazało się nasze tłumaczenie na polski Hagady na Pesach, które było wznawiane dwukrotnie i - podobnie jak poprzednie publikacje - rozprowadzane bezpłatnie wśród czytelników naszej strony i wszystkich innych zainteresowanych.

Od samego początku naszej działalności uznaliśmy także, że na uznanie i wsparcie zasługuje wydawnicza działalność krakowskiego Stowarzyszenia Pardes, kierowanego przez rabina Sachę Pecarica. To, co robiło i do dziś robi Stowarzyszenie Pardes, uważaliśmy za najbardziej wartościowe.

Pomogliśmy więc - zarówno merytorycznie jak i finansowo - w wydaniu Księgi Koheleta i Księgi Jony, tomu Talmud babiloński oraz rozmowy (w formie książki) z rabinem Pecaricem na temat tłumaczenia Tory na język polski - Czy Torę można czytać po polsku?. Zostaliśmy także zaproszeni do pomocy w redagowaniu wydanych przez Stowarzyszenie Pardes kolejnych pozycji: Księga Estery, Hagada na Pesach oraz piąty tom Tory.

Uczestniczyliśmy w ciągu tych dziesięciu lat także w różnych formach pozainternetowej działalności. Wspomnijmy tylko dwie sprawy, które - z perspektywy lat - uważamy zdecydowanie za najważniejsze, bo ich zaniechanie byłoby nie do naprawienia.

  • W roku 2007 udało nam się odnaleźć w Nowym Jorku rabina Zewa W. Morejno - zapomnianą i tragiczną postać żydowskiego życia w w Polsce w okresie po Szoa, byłego Naczelnego Rabina Polski od lat pięćdziesiątych XX wieku. Rabin Morejno miał już wówczas 92 lata i był ostatnim żyjącym rabinem, który smichę otrzymał w przedwojennej Polsce. Uważamy za najistotniejsze to, że mieliśmy okazję przekazać rabinowi  zdecydowane słowa szacunku i podziękowania za jego niezłomną postawę zarówno w okresie Holocaustu jak i w czasach komunizmu. Zdążyliśmy to zrobić przed jego śmiercią w roku 2011.

 

  • W tym samym roku 2007 mieliśmy okazję wspomóc bardzo cenną inicjatywę Forum Żydów Polskich: współuczestniczyliśmy w akcji poparcia dla kandydatury Ireny Sendler - która ratowała żydowskie dzieci z warszawskiego getta - do Pokojowej Nagrody Nobla. I znów, podobnie jak w przypadku rabina Morejno, najważniejsze było dla nas to, że zdążyliśmy osobiście wyrazić jej naszą ogromną wdzięczność. Irena Sendler zmarła wiosną roku 2008 w wieku 98 lat.

 

 

...


W trakcie naszej działalności otrzymaliśmy tysiące listów i tysiące pytań. Bardzo serdecznie za nie dziękujemy. Przepraszamy, że nie na wszystkie odpowiedzieliśmy - nasze możliwości były i są ograniczone.

Dziękujemy Przyjaciołom i Czytelnikom za stałe zainteresowanie naszą stroną internetową oraz naszymi publikacjami. Dziękujemy także uczestnikom naszej grupy na Facebooku za udział i mądre dyskusje.

Róbmy to nadal razem!


Stowarzyszenie 614. Przykazania

4 listopada 2015

Chronologia wydarzeń


Rozpoczęliśmy naszą działalność latem 2005 roku. Wiadomo, jak ważne jest uświęcanie Szabatu. Od Szabatu więc postanowiliśmy rozpocząć nasze działania edukacyjne. Wydaliśmy we współpracy z Forum Żydów Polskich i Gminą Żydowską w Warszawie broszurę o Szabacie (Szabat Szalom) - pierwszą tego typu publikację w Polsce, zawierająca skondensowany, ale jednocześnie szczegółowy opis rytuałów i zwyczajów szabatowych i teksty wszystkich błogosławieństw  po polsku i po hebrajsku (w polskiej transliteracji).

szabat_szalom__1_1.jpg

Broszurę otrzymały wszystkie gminy żydowskie w Polsce (dla swoich członków), a także żydowska biblioteka w Krakowie, oraz biblioteki specjalistyczne uniwersytetów polskich.

Fundacja Ronalda S. Laudera poprosiła nas o dostarczenie egzemplarza broszury "Szabat Szalom" dla każdego uczestnika obozu edukacyjnego w Wiśle (sierpień 2005).

Ponadto otrzymaliśmy znaczną liczbę zamówień indywidualnych od rodzin żydowskich i osób zainteresowanych Szabatem i judaizmem. Broszura dostarczana jest całkowicie bezpłatnie. Do połowy 2007 roku rozprowadziliśmy ponad 2500 broszur.

W roku 2006 wydaliśmy naszą następną broszurę:  o święcie Pesach.

pesach__1_1.jpg

Pierwsze nakład rozszedł się tak szybko, że w tym samym roku zdecydowaliśmy się na opublikowanie drugiego, poszerzonego wydania broszury (Pesach), a w roku 2007 wzbogaciliśmy jej zawartość o Hagadę na Pesach w języku polskim, wraz ze szczegółowymi instrukcjami dotyczącymi pesachowego Sederu (aby zamówić Hagadę na Pesach lub Szabat Szalom należy kliknąć tutaj)

IMG_1355.jpg

W tym samym roku pomogliśmy krakowskiemu wydawnictwu Stowarzyszenie Pardes w publikacji dwóch ważnych pozycji klasycznej religijnej literatury żydowskiej. Były to: Księga Jony i Kohelet.

Jona_big.jpgKohelet_big.jpg

Jesienią 2005 roku uruchomiliśmy naszą stronę internetową.

Na stronie tej publikujemy nie tylko materiały informacyjne i edukacyjne oraz eseje dotyczące wybranych tematów. Odpowiadamy również  na niej na pytania od czytelników dotyczące szeroko rozumianych zagadnień związanych z judaizmem.

Do lata 2007 roku odpowiedzieliśmy na ponad 800 pytań na naszej stronie internetowej i na około 500 pytań w korespondencji prywatnej.

Pełna lista pytań i odpowiedzi dostępna jest tutaj.

Odpowiedzi na pytania zadane przez czytelników naszej strony stanowią już obecnie (po ponad dwóch latach naszej działalności) najobszerniejszą bazę wiedzy na tematy związane z judaizmem, dostępną w internecie w języku polskim.


...


Z satysfakcją informujemy naszych Czytelników, że w wydawnictwie Tora Pardes w lipcu 2009 roku ukazuje się książka "Judaizm bez tajemnic" stanowiąca zbiór odpowiedzi na ponad czterysta pytań dotyczących zagadnień związanych z judaizmem, które zamieszczone zostały w ciągu ostatnich czterech lat na naszej stronie.

"Judaizm bez tajemnic", w opracowaniu naukowym Pawła Jędrzejewskiego, z przedmową rabina Sachy Pecarica, zawiera uzupełnione i poszerzone odpowiedzi dotyczące tych tematów, które uznaliśmy za najbardziej interesujące i istotne wśród poruszanych w blisko tysiącu pytań zadanych nam przez Państwa.

Zachęcamy do lektury; wielu z Państwa odnajdzie tam zadane przez siebie pytania, które  umożliwiły nam  realizację naszego głównego założenia: stworzenia  wielowymiarowej  prezentacji podstawowych zagadnień judaizmu. Bez Was - naszych Czytelników - i Waszego aktywnego udziału w działalności naszej strony internetowej, nie byłoby tej książki. We wstępie do niej dziękujemy Państwu za pomoc i współpracę.
Judaizm-bez-tajemnic_d.jpg
...

W roku 2010 byliśmy jednym ze sponsorów pierwszego, historycznego tłumaczenia trzech rozdziałów z trzech traktatów Talmudu na język polski.


T A L M U D   B A B I L O Ń S K I
Gemara edycji wileńskiej
z objaśnieniami i komentarzami
Berachot rozdz. II  •  Kiduszin rozdz. III  •  Bawa Kama rozdz. I
tłum. Miszny i Gemary, objaśnienia i redakcja rabin Sacha Pecaric
stron 760
opr. twarda, format 297 x 210 (A4)
dołączona płyta CD audio

Talmud.jpg

...

W roku 2011 przygotowaliśmy i sfinansowaliśmy wydanie książki stanowiącej zapis rozmowy z rabinem Sachą Pecaricem - prezesem Stowarzyszenia Pardes i Rosz Jesziwa Jesziwy Pardes. Tematem rozmowy było przede wszystkim pierwsze tłumaczenie na język polski wyrażające ortodoksyjne rozumienie Tory. W roku 2012 udostępniliśmy tekst tej książki w postaci pliku pdf.

Tora_po_polsku.jpg
Judaizm-bez-tajemnic_d.jpg
W roku 2012 opublikowane zostało w wydawnictwie Stowarzyszenie Pardes drugie wydanie "Judaizmu bez tajemnic". Pod koniec tego samego roku liczba odpowiedzi udzielonych na pytania od naszych Czytelników przekroczyła 1100, a całkowita liczba artykułów zamieszczonych na naszej stronie internetowej zbliżyła się do 1800.

Aktualności


Nowe Projekty


Ostatnie pytania


Nowe artykuły

Lombard Bytom Ruda Śląska Skup złota