Środa, 18 Październik 2017
 

Z ostatnich dni
PRZYCZYNY I CEL NEGACJONIZMU


Przed II Wojną Światową antysemityzm był ideologią bardzo popularną w różnych odłamach populizmu, zwłaszcza w Europie. Podsycanie nienawiści do Żydów, która istniała w kulturze europejskiej (i nie tylko) od stuleci, w połączeniu z innymi hasłami populistycznymi zapewniało głosy wyborcze i polityczne triumfy.

czytaj…

TO NIE BÓG ZBUDOWAŁ AUSCHWITZ

PYTANIA W 65. ROCZNICĘ WYZWOLENIA OBOZU

Czy możliwe jest twierdzenie, że Holocaust stanowił jakąś karę, którą dotknął Bóg Żydów za ich grzechy? O tym, że takie twierdzenie jest możliwe, przekonują fakty: pojawiło się ono przecież w poglądach ortodoksyjnych rabinów (np. Joela Teitelbauma, Ozera Grodzinskiego, Elijahu Eliezera Desslera). Widzieli oni  w prześladowaniach Żydów przez nazizm i w Holocauście karę za grzechy, odwołując się do koncepcji mipenej hataenu („z powodu naszych grzechów jesteśmy karani”) wyprowadzonej z ksiąg prorockich. Dodajmy, że jest to stanowisko mniejszościowe.

czytaj…

WIEDZIEĆ, ŻE BÓG ISTNIEJE

Rabbi Noah Weinberg


613 micwot to odrębne konstrukcje uczące nas o realności istnienia Boga i o tym, jak żyć ze świadomością tego faktu. Większość z 613 micwot zawartych w Torze wymaga wykonywania określonych czynności, np. dawania jałmużny czy spożywania macy podczas Paschy. Są to środki wiodące do celu. „Micwot-cel” to Sześć Nieustannych Micwot. Nie tyle wymagają one wykonywania określonych czynności, co raczej są stanem bycia oraz życia ze świadomością realności istnienia Boga.

czytaj…

RABBI I TERRORYŚCI

Dennis Prager


Dla obserwatorów na całym świecie było jasne, że jednym z celów  obranych przez pakistańskich terrorystów był Mumbai Chabad House (Dom Chabadu), centrum żydowskie w Bombaju. Dziesięciu przybyłych do Indii islamskich terrorystów bardzo uważnie wybrało swe cele.

czytaj…

LIST OTWARTY DO KOMITETU POKOJOWEJ NAGRODY NOBLA

Paweł Jędrzejewski

Irena Sendler wspomina, że gdy matki czekające w getcie na śmierć zbyt długo nie mogły rozstać się ze swoimi dziećmi, które tylko Irena Sendler mogła uratować, pewnego dnia zastawała ona puste mieszkanie. Rodziny były już w wagonach w drodze do Treblinki. Wtedy Irena Sendler wiedziała, że nikt na świecie nie jest w stanie pomóc temu dziecku. Że za parę godzin spotka je okrutna śmierć w komorze gazowej. Bo tylko ona mogła, a teraz było już za późno.

czytaj…

OKRUCIEŃSTWO WOBEC ZWIERZĄT - DOBROĆ WOBEC LUDZI

Dennis Prager

Okrucieństwo wobec zwierząt prowadzi do okrucieństwa wobec ludzi, ale dobroć dla zwierząt nie prowadzi do dobroci dla nich.

czytaj…

DLACZEGO PODPISAŁEM LIST W SPRAWIE IRENY SENDLER

Paweł Jędrzejewski

Pokój to przeciwieństwo chaosu, przynoszonego przez wojnę. Jego podstawą jest sprawiedliwość. Największą niesprawiedliwością naszych czasów była i jest nienawiść rasowa i etniczna, przekształcająca się w warunkach wojny i terroru w ludobójstwo i skazująca na zagładę całe narody i grupy etniczne. W XX wieku i dziś przynosi ona masową śmierć ludziom, których jedyną "winą" jest przynależność do grupy będącej obiektem tej nienawiści. Za to, czego nie wybrali, co jest od nich zupełnie niezależne: pochodzenie i rasę, odebrane zostaje im prawo do życia.

czytaj…

REFLEKSJE ŻYDA NA BOŻE NARODZENIE

Boże Narodzenie nie jest moim świętem.  Dla praktykującego Żyda 25 grudnia nie jest wcale bardziej znaczący, niż dwudziesty piąty któregokolwiek innego miesiąca. Jednak okres Bożego Narodzenia sprawia mi wielką przyjemność. Cenię nastrój wielkoduszności i wywoływane przez te święta refleksje na tematy religijne; uwielbiam też atmosferę,  muzykę, a nawet dekoracje.

czytaj…

POWRÓT (list z Polski)

Marzena Bera

Szalom! Zaczyna się drugi dzień, odkąd mogę całkowicie prawdziwie błogosławić BARUCH  ATA  HASZEM  ELOCHEJNU  MELECH  HAOLAM, SZE LO ASANI GOJA.
Do tej pory w tym miejscu Szachritu zawsze miałam uczucie żalu, smutku, pretensji - różnie w różnych okresach, z początku nawet do Mamy, że nie wiedziałam, że musiałam dowiedzieć się tak późno. Dzisiaj wiem, że dokonanie konwersji w przypadku moim zamknęło krąg krzywd doznanych od Hitlera.

czytaj…

MORDERCY MUSZĄ UMRZEĆ

Dennis Prager

Nie należy mylić poglądów wyznawanych przez Żydów lub chrześcijan z wartościami judeochrześcijańskimi. Wielu Żydów jak i chrześcijan, w tym wielu szczerze religijnych, zajmuje czasami stanowiska stojące w sprzeczności z biblijnymi wartościami judeochrześcijańskimi (...) Jaskrawym przykładem tej sprzeczności jest postawa wobec kary śmierci dla morderców. Wielu Żydów i chrześcijan uważa, ze w ogóle nie powinno się odbierać mordercom życia, ponieważ jest to nie tylko etycznie złe, ale i sprzeczne z żydowskim czy chrześcijańskim światopoglądem.

czytaj…

SZEŚĆ PRZYCZYN

Dennis Prager

"Dlaczego Żydzi są tacy liberalni?" - to najczęściej zadawane mi przez nie-Żydów pytanie na temat Żydów.

czytaj…

ŻYDZI : POCZUCIE ZAGROŻENIA

Dennis Prager

Podczas gdy nienawiść etniczna, rasowa, religijna i narodowa są stare jak świat, żadna z nich nie była nigdy tak uniwersalna i głęboka, jak nienawiść do Żydów.

czytaj…

ESEJ nagrodzony w konkursie z okazji Pesach

Autor: Małgorzata Leśniewska

Pierwsza scena, w której poznajemy dorosłego Mojżesza, to zabójstwo. Czyn, w tamtym świecie, niebezpieczny, gdyby dowiedziały się o nim władze. Ale nie z racji odebrania życia, tylko dlatego, że Mojżesz zabił egipskiego nadzorcę w obronie hebrajskiego niewolnika, czyli tego, któremu żadna obrona się nie należała. Zabił znęcającego się nad nim przedstawiciela władzy; zabił  oprawcę, by ratować prześladowanego.

czytaj…

ESEJ nagrodzony w konkursie z okazji Pesach

Autor: Maciej Szczukowski

Kolejny poranek, przeszywający dźwięk budzika wyrywa Cię ze znów zbyt krótkiego snu. Pierwsza myśl, od razu stres - co muszę dzisiaj robić, załatwić, dokąd pojechać, gdzie zdążyć ? Raptem kilka minut o otwarciu oczu już stajesz się niewolnikiem nowego dnia i swoich bowiązków, szeregu zależności.

czytaj…

SERCE KONTRA BIBLIA

Dennis Prager

Ostatnio przeprowadzałem wywiad z 26 letnią szwedzką studentką na temat jej poglądów na życie. Zapytałem ją, czy wierzy w Boga, czy wyznaje jakąś religię.
"Nie,  przecież to śmieszne" - odpowiedziała.
"Więc skąd wiesz, co jest dobre, a co złe?" zapytałem.
"Moje serce mi mówi" - brzmiała odpowiedź.

czytaj…

WARTOŚCI JUDEOCHRZEŚCIJAŃSKIE: GDZIE SPOTYKAJĄ SIĘ DWIE WIELKIE RELIGIE MONOTEISTYCZNE

Czas udzielić odpowiedzi na pytanie zadawane równie często przez Żydów i chrześcijan, jak i innych:  jak może istnieć zjawisko judeochrześcijańskich wartości, jeśli judaizm i chrześcijaństwo mają inne, czasem wzajemnie wykluczające się, wierzenia.

czytaj…

DLACZEGO WIĘKSZOŚĆ ŻYDÓW JEST SEKULARNA?

Aby zrozumieć Żydów, pisze Dennis Prager w swoim najnowszym eseju ("Dlaczego większość Żydów jest sekularna?") opublikowanym 24 stycznia, trzeba zrozumieć przede wszystkim, że większość Żydów nie jest religijna.

czytaj…

(II)CZY BÓG ISTNIEJE?

Dennis Prager i Joseph Telushkin

Czy Bóg istnieje? Jest to decydujące pytanie ludzkiego życia. Odpowiedź na postawione wyżej pytanie ma najbardziej znaczące konsekwencje dla tego, co nazywamy sensem ludzkiej egzystencji.

czytaj…

NIEETYCZNI ŻYDZI RELIGIJNI?

Dennis Prager i Joseph Telushkin

Jak wytłumaczyć istnienie religijnych Żydów, którzy są nieetyczni?
Problemem, który porusza każdego wrażliwego Żyda, jest istnienie Żydów, którzy przestrzegają wiele żydowskich praw, ale są - w ogólnym rozrachunku - ludźmi nieetycznymi.

czytaj…

DLACZEGO POTRZEBUJEMY ZORGANIZOWANEJ RELIGII

Dennis Prager i JosephTelushkin

Dlaczego potrzebujemy zorganizowanej religii lub żydowskich praw - czyż nie wystarcza bycie dobrym?

czytaj…

(I)CZY BÓG ISTNIEJE?

Dennis Prager i Joseph Telushkin

Znajdujemy mocne argumenty po obu stronach sporu, ale według nas te - popierające istnienie Boga - są silniejsze od argumentów ateistycznych.

czytaj…

ATEIZM

Dennis Prager, Joseph Telushkin

Przedstawienie argumentów na istnienie Boga nie jest samo w sobie wystarczające, ponieważ nie bierze pod uwagę charakterystyk wielu ateistów i niektórych z powodów ateizmu. Ateiści mogą być sklasyfikowani według jednej lub kilku z pięciu poniższych kategorii:

czytaj…

MISJA ŻYDÓW

Dennis Prager

Jeśli zada się pytanie chrześcijanom – zapewne nawet ośmioletniemu – co jest ich misją, jako chrześcijan, odpowiedzią będzie prawdopodobnie: „doprowadzić ludzi do Chrystusa” albo „głosić Ewangelię”.
czytaj…

CZY NIENAWIDZISZ ZŁA?

Dennis Prager

Czy nienawidzisz zła?

Większość ludzi nie nienawidzi. Lecz jeśli przyjmujesz  wartości Tory (a więc także judeochrześcijańskie) – musisz nienawidzić. Podstawową wartością wynikającą z Biblii jest nienawiść wobec zła. Faktycznie zło jest jedyną rzeczą, której Biblia nakazuje swoim wyznawcom nienawidzić  tak, aby miłość do Boga, była równie wielka, jak nienawiść do zła.  „Ci, którzy miłujecie Boga – musicie nienawidzić zła” mówi psalmista.

czytaj…

W IMIENIU BOGA

Wśród przykazań Dekalogu (czyli ASERET HA-DIBROT), których tłumaczenie jest błędne, najbardziej znanym jest przykazanie "nie morduj", które funkcjonuje w większości tłumaczeń chrześcijańskich jako "nie zabijaj".

czytaj…

ABRAHAM I IZAAK NA GÓRZE MORIJA

Mnóstwo nieporozumień i mylnych interpretacji narosło wokół zagadnień judaizmu i tekstów Tory!

Jest ich więcej, niż możemy przypuszczać.

czytaj…

Aktualności


Nowe Projekty


Ostatnie pytania


Nowe artykuły

Lombard Bytom Ruda Śląska Skup złota