Środa, 18 Październik 2017
 

Z ostatnich dni
MICWY POZYTYWNE (MICWOT ASE)


 

Lista micwot (przykazań) pozytywnych (micwot ase).

 


Klasyfikacja Rambama (Majmonidesa), według ważności.

 


P  1      Micwa wiary w jedynego Boga (Wyjścia 20:2)


P  2      Micwa wiary w jedyność Boga (Powtórzonego 6:4)


P  3      Micwa miłości do Boga (Powtórzonego 6:5)


P  4      Micwa bania się Boga (Powtórzonego 10:20)


P  5      Micwa służenia Bogu (Powtórzonego 10:20)


P  6      Micwa przyłączenia się do mędrców (Powtórzonego 10:20)


P  7      Micwa przysięgania na imię Boga (Powtórzonego 10:20)


P  8      Micwa “chodzenia drogami Boga” (Powtórzonego 28:9)


P  9      Micwa uświęcania Imienia Boga (Kapłańska 22:32)


P 10     Micwa czytania Szema dwa razy dziennie (Powtórzonego 6:7)


P 11     Micwa studiowania i nauczania Tory (Powtórzonego 6:7)


P 12     Micwa używania tefilin na głowie (Powtórzonego 6:8)


P 13     Micwa używania tefilin na ręce(Powtórzonego 6:8)


P 14     Micwa zrobienia „cicit” (Liczb 15:38)


P 15     Micwa posiadania mezuzy (Powtórzonego 6:9)


P 16     Micwa zgromadzenia ludu, po upływie siódmego roku (Powtórzonego 31:12)


P 17     Micwa przepisania Zwoju Tory (Powtórzonego 31:19)


P 18     Micwa przepisania Zwoju Tory przez króla (Powtórzonego 17:18)


P 19     Micwa błogosławienia po jedzeniu (Powtórzonego 8:10)


P 20     Micwa zbudowania Świątyni dla Boga (Wyjścia 25:8)


P 21     Micwa czczenia Światyni (Kapłańska 19:30)


P 22     Micwa strzeżenia Świątyni(Liczb 18:4)


P 23     Micwa służby kapłańskiej w Świątyni (liczb 18:23)


P 24     Micwa uświęcającego mycia rąk i nóg przez kapłanów (Wyjścia 30:19-20)


P 25     Micwa palenia lamp przez kapłanów (Wyjścia 27:20)


P 26     Micwa wygłaszania błogosławieństwa Izraela  przez kapłanów (Liczb 6:23)


P 27     Micwa kładzenia chlebów (pokładnych)  (Wyjścia 25:30)

P 28     Micwa palenia kadzidła (Wyjścia 30:7)


P 29     Micwa ciągłego utrzymywania ognia na ołtarzu (Kapłańska 6:6)

P 30     Micwa usuwania popiołu z przed ołtarza (Kapłańska 6:3)

P 31     Micwa wysłania nieczystych poza obóz (Liczb 5:2)

P 32     Micwa uświęcenia kapłanów (Kapłańska 21:8)

P 33     Micwa noszenia przez kapłanów szat kapłańskich (Wyjścia 28:4)

P 34     Micwa noszenia przez kapłanów  Arki na ramionach (Liczb 7:9)

P 35     Micwa namaszczania Najwyższego Kapłana świętym olejem (Wyjścia 30:25)

P 36     Micwa służenia  w Świątyni (Powtórzonego 18:7)

P 37     Micwa uznania nieczystości kapłanów  w kontakcie z bliskimi zmarłymi (Kapłańska 21:3)

P 38     Micwa poślubienia dziewicy przez najwyższego Kapłana (Kapłańska 21:13)

P 39     Micwa składania codziennych ofiar (Liczb 28:2-3)

P 40     Micwa składania ofiary z pokarmu przez najwyższego Kapłana (Kapłańska 6:13)

P 41     Micwa złożenia dodatkowej ofiary w Szabat (Liczb 28:9)

P 42     Micwa składania dodatkowej ofiary w Rosz Chodesz (Liczb 28: 11,15)

P 43     Micwa składania dodatkowej ofiary w święto Pesach (Kapłańska 23:8)

P 44     Micwa składania ofiary “omer” w drugi dzień świeta Pesach (Kapłańska 23:10)

P 45     Micwa składania dodatkowej ofiary w święto Szawuot (Liczb 28:26)

P 46     Micwa przyniesienia dwóch bochenków chleba w święto Szawuot  (Kapłańska 23:17)

P 47     Micwa złożenia dodatkowej ofiary w święto Rosz Haszana (Kapłańska 23:27)

P 48     Micwa złożenia dodatkowej ofiary w święto Jom Kipur (Kapłańska 23:27)

P 49     Micwa służby w Światyni w czasie Jom Kipur (Kapłańska 16:3)

P 50     Micwa składania dodatkowej ofiary we wszystkie dni święta Sukot (Kapłańska 23:36)

P 51     Micwa złożenia dodatkowej ofiary w Szemini Aceret (ósmy dzień święta Sukot) (Kapłańska 23:36)

P 52     Micwa obchodzenia Świąt Pielgrzymich (Wyjścia 23:14)

P 53     Micwa przybycia do Świątyni na trzy Święta Pielgrzymie (Powtórzonego 16:16)

P 54     Micwa radości podczas trzech Świąt Pielgrzymich (Powtórzonego 16:14)

P 55     Micwa zabicia ofiary na święto Pesach (Wyjścia 12:6)

P 56     Micwa spożycia ofiary na świeto Pesach (Wyjścia 12:8)

P 57     Micwa składania drugiej ofiary (Pesach szeni) w święto Pesach (Liczb 9:11)

P 58     Micwa zjedzenia ofiary (Pesach szeni) z macą i z marorem (Liczb 9:11)

P 59     Micwa dęcia w trąby w Swiątyni (Liczb 10:9-10)

P 60     Micwa nieodłączania zwierzęcia na ofiarę od matki przez 7 dni (Kapłańska 22:27)

P 61     Micwa nieskazitelności ofiary (Kapłańska 22:21)

P 62     Micwa dodawania soli do każdej ofiary (Kapłańska 2:13)

P 63     Micwa składania ofiary całopalnej (Kapłańska 1:3)

P 64     Micwa składania ofiary za niezamierzone wykroczenie (Kapłańska 6:18)

P 65     Micwa składania ofiary za winę (Kapłańska 7:1)

P 66     Micwa składania ofiary za pokojowe pogodzenie (Kapłańska 7:11)

P 67     Micwa składania ofiary z pokarmu (Kapłańska 2:1)

P 68     Micwa składania ofiary przez sąd, który wydał pomyłkowy wyrok (Kapłańska 4:13)

P 69     Micwa składania ofiary za grzech (Kapłańska 4:27)

P 70     Micwa składania ofiary  za winę niepewną (Kapłańska 5:17)

P 71     Micwa składania ofiary za winę pewną (Kapłańska 5:25)

P 72     Micwa składania ofiar różnej wartości (Kapłańska 5:1)

P 73     Micwa wyznania grzechów (Liczb 5:7)

P 74     Micwa składania ofiary przez zaw – mężczyznę mającego wycieki, po wyleczeniu (Kapłańska 15:13-14)

P 75     Micwa składania ofiary przez kobietę mającą wycieki, po uleczeniu (Kapłańska 15:28-29)

P 76     Micwa złożenia ofiary, przez kobietę, która urodziła (Kapłańska 12:6)

P 77     Micwa złożenia ofiary przez chorego na caraat (Kapłańska 14:10)

P 78     Micwa poświęcenia dziesiątej części każdego stada (Kapłańska 27:28)

P 79     Micwa uświęcenia pierworodnych (Wyjscia 13:2)

P 80     Micwa wykupienia pierworodnego syna (Liczb 18:15)

P 81     Micwa odkupienia pierworodnego osła (Wyjścia 13:13)

P 82     Micwa złamania karku pierworodnego osła (Wyjścia 13:13)

P 83     Micwa składania ofiar w pierwsze Święto Pielgrzymie (Powtórzonego 12:6)

P 84     Micwa składania wszystkich ofiar w Świątyni (Powtórzonego 12:14)


P 85     Micwa przyniesienia ofiar przez ludzi spoza Izraela - do Świątyni (Powtórzonego 12:26)

P 86     Micwa wykupienia zwierzęcia poświęconego, które zostało uszkodzone (Powtórzonego 12:15)

P 87     Micwa poświęcenia zwierzęcia przeznaczonego na ofiarę w zamian za inne zwierzę (Kapłańska 27:10)

P 88     Micwa zjadania  [rzez kapłanów resztek ofiary z pokarmu (Kapłańska  6:9)

P 89     Micwa spożywania mięsa składanych ofiar (Wyjścia 29:33)

P 90     Micwa spalania ofiar, które stały się skażone (Kapłańska 7:19)

P 91     Micwa spalania resztek ofiary (Kapłańska 7:17)

P 92     Micwa zapuszczenia włosów przez “nazira” (Liczb 6:5)

P 93     Micwa wypełniania zobowiązań przez “nazira” (Liczb 6:9,13)

P 94     Micwa dotrzymywania wypowiedzianego słowa (Powtórzonego 23:24)

P 95     Micwa unieważniania ślubowań (Liczb 30:3)

P 96     Micwa uznawania stanu nieczystości poprzez kontakt z padliną (Kapłańska 11:39)

 
P 97     Micwa uznawania stanu nieczystości przez kontakt z ośmioma pełzającymi zwierzętami (Kapłańska 11:29)

P 98     Micwa uznawania za nieczyste pewnych rodzajów jedzenia  (Kapłańska 11:34)

P 99     Micwa uznania nieczystości kobiety w czasie nida (Kapłańska 15:19)

P100     Micwa uznawania nieczystości kobiety po urodzeniu dziecka (kapłańska 12: 2,5)
 
P101     Micwa uznania nieczystości chorego na caraat (Kapłańska 13:2)

P102     Micwa zniszczenia odzieży chorego na caraat (Kapłańska 13:47)

P103     Micwa uznania nieczystości domu, w którm pojawiła się plaga (Kapłańska 14:44)

P104     Micwa uznania nieczystości zaw - mężczyzny mającego wycieki (Kapłańska 15:2)

P105     Micwa uznania nieczystości mężczyzny majacego polucję (Kapłańska 15:16)

P106     Micwa uznania nieczystości kobiety mającej wycieki (Kapłańska 15:25)

P107     Micwa uznania nieczystości zmarłego (Liczb 19:14)

P108     Micwa oczyszczającego spryskiwania wodą (Liczb 19:19)

P109     Micwa zanurzenia się w mykwie (Kapłańska 14:9)

P110     Micwa oczyszczenia z caraat hizopem  (Kapłańska 14:2)

P111     Micwa ogolenia głowy wyleczonego z caraat (Kapłańska 14:9)

P112     Micwa wizualnego wyróżnienia chorego na caraat (Kapłańska 13:45)

P113     Micwa użycia prochów czerwonej jałówki (Liczb 19:2)

P114     Micwa ślubowania wartości za człowieka (Kapłańska 27:2)

P115     Micwa ślubowania wartości za zwierzę (Kapłańska 27:11-12)
 

P116     Micwa ślubowania wartości za dom (Kapłańska 27:14)

P117     Micwa ślubowania wartości za pole (Kapłańska 27:16)

P118     Micwa dodania jednej piątej części wartości zjedzonej - przez pomyłkę  - z ofiary (Kapłańska 5:15-16)

P119     Micwa postepowania z owocami w czwartym roku od zasadzenia drzewa (Kapłańska 19:23)

P120     Micwa pozostawienia niezebranego skraju pola dla biednych (Kapłańska 19:10)

P121     Micwa pozostawienia wypadnietych kłosów dla biednych (Kapłańska 19:10)

P122     Micwa pozostawienia zapomnianego snopa dla bednych (Powtórzonego 24:19)

P123     Micwa pozostawienia kiści winogron dla biednych (Kapłańska 19:10)

P124     Micwa pozostawienia opadłych winogron dla biednych (Kapłańska 19:10)

P125     Micwa przyniesienia pierwszych plonów do Światyni (Wyjścia 23:19)

P126     Micwa oddzielenia części ofiary dla kapłana (Powtórzonego 18:4)

P127     Micwa oddzielenia pierwszej dziesięciny (maser riszon) (Liczb 18:24)

P128     Micwa odkładania drugiej dziesięciny (Powtórzonego 14:22)
 

P129     Micwa dania dziesięciny z dziesięciny przez Lewitów dla kapłanów  (Liczb 18:26)

P130     Micwa oddzielenia dziesięciny dla biednych w trzecim I szóstym roku  (Powtórzonego 14:28)

P131     Micwa zeznania w sprawie składania dziesięciny  (Powtórzonego 26:13)

P132     Micwa recytacji wersetów Tory nad pierwszymi plonami (Powtórzonego 26:5)

P133     Micwa oddzielenia  “chala” dla kapłanów (Liczb 15:20)

P134     Micwa ustanowienia ziemi bezpańską w Rok Szabatowy (Wyjścia 23:11)

P135     Micwa odpoczywania ziemi w Roku Szabatowym (Wyjścia 34:21)

P136     Micwa uświęcenia roku “Jowel” (Kapłańska 25:10)

P137     Micwa dęcia w “szofar” w roku “Jowel” (Kapłańska 25:9)

P138     Micwa zwracania ziemi właścicielowi w roku “Jowel” (Kapłańska 25:24)

P139     Micwa wykupienia własności w mieście obwarowanym murami (Kapłańska 25:29)

P140     Micwa liczenia okresów siedmioletnich (Kapłańska 25:8)

P141     Micwa darowania długów w Rok Szabatowy (Powtórzonego 15:3)

P142     Micwa zezwolenia na ściąganie długów od bałwochwalców w Rok Szabatowy (Powtórzonego 15:3)

P143     Micwa oddania kapłanowi części zwierzęcia (Powtórzonego 18:3)

P144     Micwa oddania pierwszego runa kapłanom (Powtórzonego 18:4)

P145     Micwa poświęcenia majątku zaprzysiężonego Bogu (Kapłańska 27:28)

P146     Micwa rytualnego uboju zwierząt (Powtórzonego 12:21)

P147     Micwa przykrycia krwi zwierzęcia i ptaka  dzikiego (Kapłańska 17:13)

P148     Micwa wypuszczenia samicy ptaka z zabieranego gniazda (Powtórzonego 22:7)

P149     Micwa odnajdywania cech koszerności u zwierząt (Kapłańska 11:2)

P150     Micwa sprawdzania znaków koszerności u ptaków (Powtórzonego 14:11)

P151     Micwa odnajdowania cech koszerności u szarańczaków (Kapłańska 11:21)

P152     Micwa odnajdowania cech koszerności u ryb (Kapłańska 11:9)


P153     Micwa wyznaczenia i poświęcenia nowego miesiąca (Wyjścia 12:2)

P154     Micwa zaniechania pracy w Szabat (Wyjścia 23:12)

P155     Micwa uświęcania Szabatu działaniami  (Wyjscia 20:8)

P156     Micwa usuniecia chamecu (Wyjścia 12:15)

P157     Micwa opowiedzenia o wyjściu z Egiptu (Wyjścia 13:8)

P158     Micwa jedzenia macy (Wyjścia 12:18)

P159     Micwa nie wykonywania pracy w pierwszy dzień święta Pesach (Kapłańska 23:7)

P160     Micwa niewykonywania pracy w siódmy dzień święta Pesach

P161     Micwa liczenia “omeru” (Kapłańska 23:15)

P162     Micwa niewykonywania pracy w święto Szawuot (Kapłańska 23:21)

P163     Micwa niewykonywania pracy w święto Rosz Haszana (Kapłańska 23:24)

P164     Micwa postu w święto Jom Kipur (Kapłańska 23:27)

P165     Micwa niewykonywania pracy w święto Jom Kipur (Kapłańska 23:32)

P166     Micwa niewykonywania pracy w pierwszy dzień święta Sukot (Kapłańska 23:35)

P167     Micwa niewykonywania pracy w Szemini Aceret (ósmy dzień święta Sukot) (Kapłańska 23:36)

P168     Micwa mieszkania przez siedem dni w szałasie w święta Sukot (kapłańska 23:42)

P169     Micwa podniesienia “lulaw” (Kapłańska 23:40)

P170     Micwa dęcia w szofar w święto Rosz Haszana (Liczb 29:1)

P171     Micwa ofiarowania połowy szekla (Wyjścia 30:13)

P172     Micwa słuchania słów prawdziwych proroków (Powtórzonego 18:15)

  P173     Micwa mianowania króla  (Powtórzonego 17:15)

P174     Micwa posłuszeństwa wobec wyroków Bet Dinu (Powtórzonego 17:10)

P175     Micwa uznania decyzji większości (Wyjścia 23:2)

P176     Micwa mianowania sędziów i strażników  (Powtórzonego 16:18)

P177     Micwa sprawiedliwego osadzania przez sędziego (Kapłańska 19:15)

P178     Micwa zeznawania w sądzie (Kapłańska 5:1)

P179     Micwa  dokładnego przesłuchiwania świadków (Powtórzonego 13:15)

P180     Micwa uczynienia fałszywym świadkom tego, co chcieli, aby uczyniono oskarżonemu (Powtórzonego 19:19)

P181     Micwa złamania karku jałówki w  potoku (Powtórzonego 21:1-4)

P182     Micwa ustalenia sześciu miast ucieczki (Powtórzonego 19:2)

P183     Micwa przypisania miast Lewitom (Liczb 35:2,7)

P184     Micwa zbudowania ogrodzenia dachu chroniącego przed wypadkami (Powtórzonego 22:8)

P185     Micwa zniszczenia obiektów kultów (Powtórzonego 12:2)

P186     Micwa spalenia miasta, które odeszło od wiary (Powtórzonego 13:17)

P187     Micwa pokonania siedmiu narodów (Powtórzonego 7:2)

P188     Micwa zniszczenia Amalekitów  (Powtórzonego 25:19)

P189     Micwa pamietania o potwornych czynach Amaleka (Powtórzonego 25:17)

P190     Micwa postepowania na wojnie według tego, co jest zapisane w Torze (Powtórzonego 20:11)

P191     Micwa namaszczenia specjalnego kapłana na wojnę i odesłania mężczyzn nie nadających się do wojny (Powtórzonego 20:2)

P192     Micwa przygotowania latryny w obozie wojennym (Powtórzonego 23:13)

P193     Micwa posiadania łopatki do zakopywania nieczystości w obozie wojennym (Powtórzonego 23:14)

P194     Micwa zwrócenia skradzionego przedmiotu (Kapłańska 5:23)

P195     Micwa dobroczynności (Powtórzonego 15:8)

P196     Micwa obdarowania zwalnianego niewolnika (Powtórzonego 15:14)

 
P197     Micwa pożyczania pieniędzy biednemu (Wyjścia 22:25)

P198     Micwa pożyczania nie-Żydowi na procent (Powtórzonego 23:21)

 

P199     Micwa zwrócenia zastawu właścicielowi, który go potrzebuje (Powtórzonego 24:13)

P200     Micwa płacenia należności za pracę od razu po jej wykonaniu (Powtórzonego 24:15)

P201     Micwa spożywania produktów przy których się pracuje, w przerwach w czasie pracy (Powtórzonego 23:25)

P202     Micwa zdjęcia ciężaru ze zmęczonego zwierzęcia (Wyjścia 23:5)

P203     Micwa  pomagania właścicielowi w podniesienia ładunku (Powtórzonego 22:4)

P204     Micwa oddanie właścicielowi znalezionego przedmiotu (Powtórzonego 22:1)

P205     Micwa upominania popełniającego wykroczenie (Kapłańska 19:17)

P206     Micwa miłowania sąsiada jak siebie samego (Kapłańska 19:18)

P207     Micwa miłowania konwertytów (Powtórzonego 10:19)

P208     Micwa posiadania uczciwych wag i odważników (Kapłańska 19:36)

P209     Micwa szanowania mędrców (Kapłańska 19:32)

P210     Micwa szanowania ojca i matki (Wyjścia 20:12)

P211     Micwa lęku przed matką i ojcem (Kapłańska 19:3)

P212     Micwa bycia płodnym i prokreacji (dotyczy wyłącznie mężczyzn) (Rodzaju 1:28)

P213     Micwa poślubienia kobiety zgodnego z prawami Tory (Powtórzonego 22:13)

P214     Micwa całkowitego oddania pierwszego roku żonie (Powtórzonego 24:5)

P215     Micwa obrzezania syna (dotyczy mężczyzn) (Rodzaju 17:10)

P216     Micwa małżeństwa lewirackiego (Powtórzonego 25:5)

P217     Micwa dokonania obrzędu “chalica”, zwalniającego z obowiązku poślubienia wdowy po bracie (Powtórzonego 25:9)    

P218     Micwa poślubienia uwiedzionej (Powtórzonego 22:29)

P219     Micwa poślubienia kobiety, którą się zniesławiło (Powtórzonego 22:19)

P220     Micwa sądowego roztrzygnięcia w sprawie uwiedzenia (Wyjścia 22:15)

P221     Micwa właściwego traktowania pięknej branki (Powtórzonego 21:11)

P222     Micwa własciwego sposobu rozwodu z żoną (Powtórzonego 24:3)

P223     Micwa przyprowadzenia do kapłana żony podejrzewanej o niewierność (Liczb 5:12,15)

P224     Micwa wykonania kary chłosty za pewne przestepstwa (Powtórzonego 25:2)

P225     Micwa wygnania z miasta przypadkowego zabójcy (Liczb 35:25)

P226     Micwa wykonania wyroku przez ścięcie za pewne przestępstwa (Wyjścia 21:20)

P227     Micwa wykonania wyroku poprzez uduszenie za pewne przestępstwa (Wyjścia 21:10)

P228     Micwa spalenia za niektóre wykroczenia (Kapłańska 20:14)

P229     Micwa ukamieniowania za pewne przestępstwa (Powtórzonego 22:24)

P230     Micwa powieszenia skazanego na śmierć przez powieszenie (Powtórzonego 21:22)

P231     Micwa pochowania w dzień śmierci (Powtórzonego 21:23)

P232     Micwa wypełniania obowiązków wobec niewolnika hebrajskiego (Wyjścia 21:2)

P233     Micwa obowiązku poślubienia niewolnicy hebrajskiejprzez właściciela lub jego syna (Wyjścia 21:8)

P234     Micwa odkupienia niewolnicy hebrajskiej ( (Wyjścia 21:8)

P235     Micwa zatrzymania niewolnika kanaanejskiego (Kapłańska 25:46)

P236     Micwa wydawania wyroków grzywny za krzywdę (Wyjścia 21:18)

P237     Micwa osądzenia szkód wyrządzonych przez byka (Wyjścia 21:28)

P238     Micwa osądzenia szkód z powodu wykopanego dołu (Wyjścia 21:33)

P239     Micwa nałożenia na złodzieja grzywny (Wyjścia 21:37)

P240     Micwa osądzenia szkód spowodowanych przez zwierzę (Wyjścia 22:4)

P241     Micwa osądzenia szkód spowodowanych pożarem (Wyjścia 22:6)

P242     Micwa roztrzygnięcia sporu o własność z niepłatnym dozorcą (Wyjścia 22:7)

P243     Micwa rozsądzenia pomiędzy wynajętym dozorcą i wynajmującym (Wyjścia 22:9)

P244     Micwa rozsądzenia za rzecz pożyczoną (Wyjścia 22:14)

P245     Micwa rozsądzenia sporu pomiędzy kupującym a sprzedającym (Kapłańska 25:14)

P246     Micwa rozsądzenia sprawy oskarżonego i oskarżającego (Wyjścia 22:8)

P247     Micwa ratowania życia ściganemu (Powtórzonego 25:12)

P248     Micwa przekazywania majątku poprzez dziedziczenie (Liczb 27:8)


Aktualności


Nowe Projekty


Ostatnie pytania


Nowe artykuły

Lombard Bytom Ruda Śląska Skup złota