Środa, 18 Październik 2017
 

Z ostatnich dni
ŚLUB NOACHIDÓW, POGRZEB NOACHIDY


W artykule tym zamieszczamy odpowiedzi na dwa pytanie zadane przez Czytelników naszego portalu: jak powinien wyglądać ślub i jak pogrzeb noachidy.

czytaj…

NOACHIDZI A ZAKAZ MORDOWANIA

Morderstwem jest każde niesprawiedliwe odebranie z premedytacją życia jakiemukolwiek człowiekowi, w tym nienarodzonemu dziecku [jeżeli od zapłodnienia minęło co najmniej 40 dni] (Szulchan Aruch, Jore Dea, 305-23)

czytaj…

ZAKAZ SPOŻYWANIA CZĘŚCI CIAŁA ŻYWEGO ZWIERZĘCIA

Według Tory, dopiero po Potopie  ludziom zostało udzielone pozwolenie na spożywanie mięsa, a więc i zabijanie zwierząt. W wielu kulturach istniał zwyczaj jedzenia żywych zwierząt lub pozbawiania zwierzęcia fragmentu ciała po to, aby je zjeść, a resztę żywego zwierzęcia zostawić na później. Żywe zwierzęta są jedzone do dziś (np. ostrygi). W Torze czytamy: "Ale mięsa stworzenia, które jest jeszcze żywe, nie jedzcie" (Bereszit 9:4) 

czytaj…

SZABAT A NOACHIDZI


Bóg mówi do Noacha: „Przez wszystkie dni ziemi, siew i żniwa, zimno i ciepło, lato i zima, dzień i noc nie ustaną”, co rozumiane jest, że człowiek nie ma nigdy zaprzestawać swojej pracy.

czytaj…

MODLITWA NOACHIDY

Na temat modlitwy noachidy wypowiadały się między innymi takie autorytety jak Mosze Feinstein i Joel Schwartz z Jerusalem Court for Bnei Noah.

czytaj…

O PRZYKAZANIACH POTOMKÓW NOACHA

W Bereszit Bóg mówi: "Abraham posłuchał Mojego głosu i strzegł Moich nakazów, Moich przykazań, Moich praw i Moich Tor" (26:5). O jakich prawach mówi Bóg, jeżeli prawa Tory nie zostały jeszcze wtedy ogłoszone?

czytaj…

OTWARCIE NOWEGO DZIAŁU NA NASZEJ STRONIE

Otrzymujemy bardzo dużo pytań dotyczących obowiązków i praw noachidów, czyli nie-Żydów, którzy przestrzegają zasad etycznych i duchowych według nakazów Tory Pisanej i Tory Ustnej. Ludzie ci - wyznając etyczny monoteizm bez dokonywania konwersji na judaizm - żyją według praw i przykazań należących do kategorii Siedmiu Praw (Przykazań) Potomków Noacha i zapewniają sobie  tym - według tradycji judaizmu - udział w olam haba (świecie, który ma nadejść).

czytaj…

Aktualności


Nowe Projekty


Ostatnie pytania


Nowe artykuły

Lombard Bytom Ruda Śląska Skup złota