Wtorek, 17 Październik 2017
 

Z ostatnich dni
O NAS


LA_CA.jpg

The 614th Commandment Society (Stowarzyszenie 614. Przykazania) powstało w roku 2005 w Los Angeles w Kalifornii.

Los Angeles jest to potężny ośrodek judaizmu, myśli żydowskiej i edukacji. Współpracując z instytucjami zajmującymi się rozpowszechnianiem wiedzy na temat judaizmu, które mają tu swoje siedziby, będziemy w stanie docierać do ludzi, którzy dysponują wiedzą, a także do tych, dla których sytuacja polskich Żydów oraz osób zainteresowanych judaizmem, ich dostęp do informacji, do publikacji na tematy dotyczące judaizmu, nie jest sprawą obojętną.

Sytuacja w Polsce – pod względem dostępu do szeroko rozumianej literatury judaistycznej – jest coraz lepsza, ale daleka jeszcze od ideału. W ostatnich latach ukazało się kilka pozycji o fundamentalnym znaczeniu. Przede wszystkim pierwsze cztery księgi Tory (redakcja i tłumaczenie: rabin Sacha Pecaric), wydane przez Pardes Lauder, a także inne dzieła wielkiej wagi, opublikowane przez to samo wydawnictwo.

Jednak judaizm, jego filozofia i historia, znajomość jego praw i etyki – gdy weźmiemy pod uwagę jak fundamentalne jest jego znaczenie dla naszej cywilizacji i jak istotna dla Żydów (i nie tylko Żydów) jest wiedza o nim – wciąż nie jest reprezentowany w języku polskim w sposób wyczerpujący.

Naszym zamiarem jest upowszechnianie wiedzy dotyczącej zagadnień ważnych, ale jednocześnie - w co najmniej równym stopniu - zależy nam na tym, aby dostęp do wiedzy, do informacji, do specjalistycznej  literatury stał się  dla zainteresowanych w Polsce judaizmem  - łatwy.

Stąd właśnie – już na samym początku naszej działalności - pomysł broszury o Szabacie (inicjatywa zrodzona na  Forum Żydów Polskich), która jest już od lipca 2005 dostępna dla wszystkich tych, którzy chcą się zapoznać z tym najważniejszym żydowskim świętem – bez ponoszenia przez nich jakichkolwiek kosztów  [zamów broszurę]

W Polsce - na ziemiach, na których mieszkały przed II wojną światową ponad trzy miliony Żydów i gdzie do czasów Holocaustu od stuleci kwitło życie religijne i kulturalne jednej z najliczniejszych, a później nawet największej populacji żydowskiej  świata, żyje dziś - według oficjalnych danych - zaledwie kilka tysięcy Żydów. 

Nikt nie zna jednak liczby ludzi, którzy teraz, po ponad sześćdziesięciu latach od czasów Zagłady, odkrywają powoli swoje żydowskie korzenie, które - zdarzało się - zatajali przed nimi ocaleni w czasie Holocaustu rodzice, lub dziadkowie. Ludzie ci, nierzadko bardzo młodzi, poszukują wiedzy na temat swoich przodków, na temat ich historii, ich kultury, a zwłaszcza ich systemu wartości - a więc przede wszystkim na temat ich religii.

Poszukują wiedzy na temat judaizmu.

Celem Hitlera i nazistów było zniszczenie Żydów i ich religii. U wielu Żydów doświadczenie Holocaustu zachwiało ich wiarą. Bowiem konsekwencją bycia Żydem stawała się wtedy śmierć. Jak  pisze rabin J. Telushkin w "Jewish Literacy": “Wiem o ocalonych z Holocaustu, którzy chrzcili swoje dzieci, jako chrześcijanie i próbowali ukryć przed nimi wiedzę o ich żydowskim pochodzeniu. Inni Żydzi doszli do wniosku, że Bóg, który dopuszcza, aby wydarzył się Holocaust, albo nie istnieje, albo nie zasługuje, aby być mu posłusznym. Oni także odczuwali,  że – w wyniku Holocaustu – nie warto żyć, jako Żyd.”  

Żydowski filozof Emil Fackenheim zauważył tragiczną ironię takiego myślenia: Żydzi, porzucając swoje żydostwo i odchodząc od judaizmu kontynuują realizację planów Hitlera. Poprzez porzucenie judaizmu i asymilację wypełniają plany Hitlera po jego śmierci. Fackenheim sformułował więc wezwanie, które określił mianem 614. Przykazania  - w uzupełnieniu 613 Przykazań Tory - "nie przyznawać Hitlerowi pośmiertnych zwycięstw".

Telushkin pisze o reakcjach Żydów na tok rozumowania Fackenheima: „Hitler chciał wyniszczyć Żydów - rozumują oni - i nawet jeśli ktoś ma wątpliwości i niepewność w sprawie judaizmu, nawet gdy ktoś odczuwa gniew na Boga, nawet gdy ktoś obawia się, że antysemityzm może któregoś dnia zatriumfować znowu – ten ktoś musi żyć jako Żyd. Czynić inaczej byłoby przyzwoleniem antysemitom na zwycięstwo. Innymi słowy, byłoby dokończeniem dzieła Hitlera 

Zyd_czytajjacy_broszure.jpg

Ale przecież osoba, która chce żyć jak Żyd, albo co najmniej chce dokonać świadomego wyboru swojej religijnej drogi, musi mieć przede wszystkim dostęp do informacji. Musi mieć dostęp do wiedzy.

Nie wszędzie dostęp do tej wiedzy jest tak łatwy, jak na przykład w Izraelu lub Stanach Zjednoczonych, gdzie wystarczy tylko podjąć decyzję, że chce się ją uzyskać. W Polsce, gdzie kilka tysięcy Żydów rozproszonych jest w prawie 40 milionowej populacji chrześcijan, zdobycie jej jest trudne. 

Nie przyznawać Hitlerowi pośmiertnych zwycięstw" jest mottem naszej Organizacji. Przywołuje ona 614. Przykazanie w swej nazwie.

Cel działania jest prosty do zdefiniowania: udostępnianie wiedzy na temat judaizmu tam, gdzie jest szczególnie potrzebna i oczekiwana i gdzie dostęp do niej nie jest sprawą łatwą. 

Jednocześnie tak się składa, że właśnie w  okupowanej przez Niemców Polsce dokonano wymordowania milionów Żydów europejskich. Tu działały niemieckie obozy śmierci - Auschwitz, Treblinka, Sobibór, Chełmno, Majdanek itd.  Wiedza na temat Tory, 613 Przykazań, na temat żydowskich zasad etycznych, żydowskiego prawa religijnego,  religijnych świąt i rytuałów - jest dziś potrzebna  właśnie w tym, tak znaczącym dla historii narodu żydowskiego miejscu świata.

Celem naszego przedsięwzięcia - osiąganym przede wszystkim przez działania wydawnicze i edukacyjne - jest, aby  wiedza ta właśnie tam, szczególnie tam -  gdzie z wyroku Hitlera umierali europejscy Żydzi - była dostępna łatwiej, niż jest.

Dotarcie z wiedzą na temat judaizmu do ludzi, których dziadkowie lub  rodzice byli ofiarami Zagłady, albo nielicznymi ocalonymi, wydaje się być jedną ze szczególnie ważnych form wypełniania  tego, co rozumiemy przez "Sześćset Czternaste Przykazanie".


Los Angeles,  październik 2005

..............


ZOBACZ NASZĄ WIZYTÓWKĘ NA FACEBOOKU

i dołącz do nas

***

Polecamy również Czytelnikom naszej strony:

Midrasz to żydowski miesięcznik społeczno-kulturalny, wydawany w Warszawie w języku polskim od kwietnia 1997, a poświęcony życiu Żydów w Polsce i za granicą.


...................................................................

Pardes - Żydowski Portal Edukacyjny, księgarnia i jesziwa


http://www.pardes.pl

 

...................................................................

 

Forum Żydów Polskich powstało przede wszystkim z myślą o polskich Żydach i Polakach, którzy zainteresowani są życiem, kulturą, religią i historią Żydów.

http://fzp.net.pl/

  

logo_fzp.jpg

......................................................................................

Fundacja Ronalda S. Laudera w Łodzi


http://lauder.lodz.pl/index.php?option=com_frontpage&Itemid=1

.................................................................................


 Portal Erec Israel - o Izraelu i nie tylko


..................................................................................


Wirtualny Sztetl - portal tworzony przez Muzeum Historii Żydów Polskich 


..................................................................................


WWW.POZNAN.JEWISH.ORG.PL


Poznańska Filia Związku

Gmin Wyznaniowych

Żydowskich

w RP

...................................................................


Muzeum Historii Żydów Polskich ma stać się punktem odniesienia dla wszystkich zainteresowanych dziedzictwem Żydów polskich oraz znakiem dokonującego się przełomu we wzajemnych stosunkach Polaków i Żydów.


...................................................................

Aktualności


Nowe Projekty


Ostatnie pytania


Nowe artykuły

Lombard Bytom Ruda Śląska Skup złota