Środa, 18 Październik 2017
 

Z ostatnich dni
KALENDARZ ŚWIĄT NA ROK 2017 (5777-5778)


Święta żydowskiego kalendarza w roku 2015 (5775-5776)

.
czytaj…

JOM KIPUR. MISZNA: TRAKTAT JOMA


Jest w zwyczaju studiować w Jom Kipur Traktat Joma z Miszny. Czytamy osiem rozdziałów Traktatu Joma (z aramejskiego: Dzień). Traktat ten omawia szczegółowo przygotowania Najwyższego Kohena i jego służbę w czasach Świątyni, dopiero rozdział ósmy omawia kwestię pokuty osobistej.

czytaj…

PESACH A CHAMEC


Jedną z najważniejszych czynności poprzedzających święto Pesach jest pozbycie się chamecu. W żydowskim domu nie może znajdować się nawet jeden mały jego okruch,  a także ani odrobina jakiejkolwiek substancji, w której składzie znajduje się chamec. Wyszukiwanie, niszczenie lub pozbywanie się chamecu są czynnościami poddanymi skomplikowanym rytuałom. O co chodzi z tym chamecem?!

czytaj…

TU BI-SZWAT


W Wajikra czytamy: „Gdy przyjdziecie do ziemi [Jisraela] i będziecie sadzić wszelkie drzewo [rodzące] jadalny [owoc], będzie wam ten owoc wzbroniony. Przez trzy lata będzie wam wzbroniony i jedzony nie będzie. A w czwartym roku wszelki jego owoc będzie święty [i jedzony tylko w Jerozolimie], na chwałę Boga. A w piątym roku możecie jeść jego owoc” (19:23-25). Ponieważ, aby przestrzegać tego prawa i wiedzieć dokładnie, kiedy trzeba przynieść owoce do Świątyni, a kiedy można je już zjadać samemu, byłoby konieczne zapamiętanie daty zasadzenia każdego drzewa osobno, ustalone zostały zbiorowe „urodziny” wszystkich drzew na 15. dzień szwat.

czytaj…

TISZA BE-AW

Tisza beAw - w roku 2016 przypada w Szabat, więc z tego powodu (konflikt pomiędzy smutnym Tisza be-Aw i radosnym Szabatem) post zaczyna się po zachodzie słońca w sobotę, 13 sierpnia, po Szabacie, a kończy o zmroku w niedzielę, 14 sierpnia.


Jest to święto jednodniowe, upamiętniające zniszczenie Pierwszej Świątyni przez Babilończyków w 586 roku p.n.e. oraz Drugiej Świątyni przez Rzymian w 70 roku n.e. Także tego dnia Żydzi zostali wypędzeni z Anglii w roku 1290 i z Hiszpanii w roku 1492.

czytaj…

SZAWUOT (ŚWIĘTO TYGODNI)

W Torze święto to określane jest aż na trzy różne sposoby: mianem Hag ha-Kacir – co oznacza Święto Zbiorów /dokładnie „koniec żniw”/ (Ks. Wyjścia 23:16), Jom ha-Bikkurim - Dniem Pierwszych Owoców (Ks. Liczb 28:26) i Hag ha-Szawuot - Świętem Tygodni (Ks. Wyjścia 34:22).

czytaj…

LAG BA OMER

Co to jest omer? Słowo omer ma co najmniej trzy znaczenia: po pierwsze, oznacza snop;  po drugie, jest to miara produktów sypkich (np. ziarna), która równa jest objętości około 43 jajek. Nazwa ta oznacza też ofiarę (oddanie) ze zboża, składaną w czasach Świątyni. W drugi dzień Pesach składano ofiarę hołdowniczą ze zmielonego jęczmienia, w ilości właśnie jednego omeru. Pierwszy snop z wiosennych zbiorów przynoszony był do Świątyni, ziarno było mielone i jeden omer mąki jęczmiennej był mieszany z olejem i kadzidłem  "na zapach kojący dla Boga" (Wajikra 23:13)

czytaj…

SUKOT ( ŚWIĘTO NAMIOTÓW )

O ile Jom Kipur jest świętem, podczas którego następuje zakończenie okresu duchowego zagłębienia się w analizie swojego postępowania i dokonywania teszuwy (skruchy), o tyle Sukot jest świętem powrotu ze świata wewnętrznego do świata fizycznego, a jednocześnie jest świętem radosnym. Jest to bowiem jedyne święto nazywane zman simchatenu  - czyli "czasem naszej radości".

czytaj…

HAGADA NA PESACH

Całkowity tekst Hagady razem z opisem Sederu

Kompletny tekst Hagady na Pesach w języku polskim (nowe tłumaczenie) wraz ze szczegółowymi instrukcjami czynności podczas Sederu.

czytaj…

ROSZ HA-SZANA (ROSZ HASZANA)

ŻYDOWSKI NOWY ROK - DZIEŃ SĄDU. DNIA 20 WRZEŚNIA (2017 ROKU), W ŚRODĘ, PO ZACHODZIE SŁOŃCA, WRAZ Z NASTANIEM PIERWSZEGO DNIA MIESIĄCA TISZRI, ZACZYNA SIĘ ROK 5778

Rosz ha-Szana jest żydowskim świętem, które najbardziej z wszystkich żydowskich świąt wykracza w swoim głębokim sensie poza sprawy żydowskie i poza judaizm. Jest świętem, którego sens jest uniwersalny, bo dotyczy całej ludzkości.

czytaj…

ŚWIĘTA ŻYDOWSKIE W ROKU 5768, 5769 (2007/2008/2009) I W ROKU 2009


Podana niżej data oznacza zawsze pierwszy pełny dzień świąteczny; każde święto rozpoczyna się o zachodzie słońca poprzedniego dnia.
czytaj…

PURIM

W roku 2017 jednodniowe święto Purim zaczyna się z zachodem słońca w sobotę, 11 marca.

Prawdopodobnie najbardziej zaskakującym przykazaniem w religijnym prawie żydowskim jest micwa obchodzenia święta tak entuzjastycznie, że powinno się pić alkohol aż do momentu, gdy nie będzie się w stanie rozróżnić okrzyku: „Błogosławiony [niech będzie] Mordechaj!” (Baruch Mordechaj) od „Przeklęty [niech będzie] Haman!”  (Arur Haman). Przykazanie to związane jest z najradośniejszym świętem żydowskim, które przypada 14 dnia miesiąca adar. Świętem tym jest Purim.

czytaj…

(II) HAGADA PO POLSKU

Druga część Hagady odczytywanej w Seder.

czytaj…

(I) HAGADA PO POLSKU

Hagada wydana w roku 1927 w Wiedniu. Autor tłumaczenia nieznany.

czytaj…

ŚWIĘTO PESACH

Pesach - w roku 2017 zaczyna się z zachodem słońca w poniedziałek, 10 kwietnia, a kończy o zmroku we wtorek, 18 kwietnia. Pierwsza noc sederowa - 10 kwietnia. Instrukcja obchodzenia święta Pesach

Ponad 3200 lat temu faraon – egipski władca, który zapomniał, jak wielkie były dla Egiptu zasługi Josefa (Józefa), uczynił wszystkich potomków Jaakowa (Jakuba-Izraela), a więc dzieci Josefa i jego braci - niewolnikami.

czytaj…

CHANUKA: HISTORIA / TRADYCJA

W roku 2016 święto Chanuka zaczyna się po zachodzie słońca, w sobotę 24 grudnia i trwa do zmroku 1 stycznia 2017.

Aleksander Wielki, grecki król, który sprawował władzę między innymi nad Egiptem, Syrią i Palestyną w czwartym wieku p.n.e,  zezwalał podbitym ludom (w tym Żydom) na kultywowanie ich tradycji i religii. Po jego śmierci w 320 roku p.n.e. imperium zostało podzielone
czytaj…

MENORA CHANUKOWA (CHANUKIJA)

Kandelabr używany w Świątyni miał siedem ramion, ale świecznik chanukowy (chanukija) ma ich dziewięć - na końcu każdego z nich znajduje się pojemnik na olej lub na świecę. Ramion jest aż dziewięć, ponieważ osiem reprezentuje osiem dni święta

czytaj…

Aktualności


Nowe Projekty


Ostatnie pytania


Nowe artykuły

Lombard Bytom Ruda Śląska Skup złota