Bahaizm

Bahaizm to religia monoteistyczna z Persji, wywodząca się z babizmu. Założycielem ruchu jest Mirza Husajn Ali Nuri, urodzony w Teheranie. Baha’u’llah – takie imię przyjął lider bahaizmu – według niektórych był Mesjaszem, zapowiedzianym przez Baba (Ali Muhammad z Szirazu), który w 1844 roku zapoczątkował babaizm. Ów wybraniec miał przywrócić jedność całemu światu. Obecnie szacunkowa liczba bahaitów waha się od pięciu do sześciu milionów. Od czasu powstania w XIX wieku z bahaizmu wyodrębniło się z niego kilka innych wyznań.

Oprócz koncepcji zaczerpniętych z babaizmu, nowy nurt bahaizm skupia w sobie elementy chrześcijańskie, judaistyczne i islamskie. Zgodnie z naukami bahaickimi, religia rozwija się i będzie się rozwijała poprzez łańcuch boskich objawień przekazywanych ludzkości za pomocą posłańców. Każdy z tych posłańców założy oddzielną religię, która będzie dostosowana do danych czasów oraz możliwości poznawczych ludzi żyjących w tym okresie. Takimi głosicielami Boga byli Abraham, Budda, Kryszna, Jezus, Mahomet i sam założyciel bahaizmu Mirza Husajn Ali Nuri – Baha’u’llah. Każdy namaszczony miał głosić nowinę o nadejściu kolejnego Mesjasza i zachęcać ludzi do nawrócenia się w związku z końcem czasów. Bahaizm skłania ludzi ku jedności, pokoju, sprawiedliwości i zrozumienia na skalę całego świata.

Słowo bahaita lub bahaista, czyli wyznawca wiary Baha’u’llah, oznacza „chwałę”, „splendor” i „blask”.

emil

0comments

28 Lip, 2019

Nowe ruchy religijne

Comments

gimnasio