Chrześcijaństwo

Według danych z 2015 roku, chrześcijaństwo jest największą religią z 2,3 miliardami wyznawców, co stanowi ponad 31% całkowitej populacji na świecie (około 7,3 miliarda). Region geograficzny gra w religii duże znaczenie. Najwięcej chrześcijan zamieszkuje obie Ameryki – aż 36,8%. W Stanach Zjednoczonych jest ich około 247 mln, w Brazylii 176 mln, a w Meksyku 108 mln.

Fundamenty religii

Chrześcijaństwo to objawiona religia monoteistyczna. Zgodnie z wiarą chrześcijańską, Bóg Ojciec objawiał się ludziom stopniowo, przygotowując ich na przyjście swojego Syna Jezusa Chrystusa. Bóg stworzył człowieka na swoje podobieństwo, jednak pierwsi ludzie Adam i Ewa odwrócili się od Stwórcy, jedząc owoc z drzewa poznania dobra i zła. Od tej pory każdy człowiek rodzi się z grzechem pierworodnym, który może zostać zmyty tylko przez chrzest. Bóg zesłał na świat swojego Syna Jezusa, żeby przez cierpienie i śmierć na krzyżu zbawił ludzi i pomógł im pojednać się z Ojcem i uzyskać życie wieczne w niebie.

Jezus Chrystus

Centralną postacią religii chrześcijańskiej jest Jezus Chrystus, który uważany jest za Syna Bożego. Matką Jezusa jest Maria z Nazaretu. Józef z Nazaretu poślubił Marię, która poczęła dziecko z Ducha Świętego. Józef otrzymał we śnie nakaz od Boga, żeby przyjąć kobietę do siebie i być ziemskim ojcem Jezusa. Kiedy Jezus Chrystus dorósł, przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela i zgromadził dwunastu apostołów (Szymon Piotr, Andrzej, Jakub – syn Zebedeusza, Jakub – syn Alfeusza, Jan Ewangelista, Filip, Bartłomiej, Tomasz, Mateusz, Szymon Kananejczyk, Juda Tadeusz, Judasz Iskariota). Nauczał i dokonywał cudów. Nazywając samego siebie Synem Bożym wzbudził gniew wśród żydowskich bractw religijnych i potem został przez Rzymian skazany na śmierć na krzyżu. Trzeciego dnia po złożeniu zwłok do grobu zmartwychwstał i po 40 dniach wstąpił do nieba.

Nauczanie Jezusa Chrystusa

Jezus nauczał przede wszystkim o Królestwie Bożym. Opowiadał ludziom, że w Domu Ojca – Niebie – może się po śmierci znaleźć każdy, kto zechce zmienić swoje dotychczasowe życie i postępować według przykazań Bożych. Najważniejsze jest przykazanie miłości:

„Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. (…) Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.” Ewangelia wg św. Mateusza, 22, 37-39

Jezus uczył ludzi, jak powinni żyć, opowiadając im rozmaite przypowieści. Do najbardziej znanych należą: przypowieść o synu marnotrawnym, przypowieść o siewcy oraz przypowieść o talentach.

Nauki Jezusa zostały opisane w ewangeliach kanonicznych, napisanych po jego śmierci. Za dzieła natchnione uznawane są cztery ewangelie, napisane przez św. Marka, św. Mateusza, św. Łukasza i św. Jana.

Podział chrześcijaństwa

Chrześcijaństwo dzieli się na trzy najważniejsze odłamy:

• Katolicyzm (ponad 50% wszystkich chrześcijan)

• Prawosławie (prawie 12% wszystkich chrześcijan)

• Protestantyzm (prawie 38% wszystkich chrześcijan).

Prześladowania chrześcijan

Pierwsi chrześcijanie byli ciemiężeni od początku istnienia tej religii zarówno przez Żydów (mimo że chrześcijaństwo wywodzi się z religii żydowskiej) oraz przez Imperium Rzymskie. Obecnie uważa się, że chrześcijaństwo to najbardziej prześladowane wyznanie na świecie, dyskryminowane w około 75 krajach.

emil

0comments

19 Kwi, 2019

Największe religie świata

Comments

gimnasio