Protestantyzm

Protestantyzm to, obok prawosławia i katolicyzmu, jeden z trzech najważniejszych odłamów chrześcijaństwa. Na protestantyzm składa się wiele wspólnot religijnych, które powstały w wyniku reformacji rozpoczętej przez Marcina Lutra w Kościele rzymskokatolickim. Obecnie żyje na świecie około 800 milionów protestantów (40% spośród wszystkich chrześcijan). Z całego chrześcijaństwa to właśnie ta gałąź rozwija się najbardziej dynamicznie.

Fundamenty religii

W protestantyzmie istnieje 5 filarów wiary, które zostały przygotowane przez Filipa Melanchtona, przyjaciela Marcina Lutra. Dla protestantów najważniejsze jest Pismo Święte, które stanowi niepodważalny autorytet. Stąd wzięła się polska nazwa „ewangelicyzm”, która dodatkowo uwypukla nadrzędny charakter Biblii i Ewangelii dla wyznawców protestantyzmu. Protestanci uważają, że ludzki kościół błądzi i nie jest nieomylny, w związku z czym nie uznają autorytetu papieża. Tylko Jezus Chrystus, Syn Boży, jest pośrednikiem pomiędzy Bogiem a człowiekiem. Dlatego w protestantyzmie nie czci się świętych ani Marii. Wychwalanie kogokolwiek i czegokolwiek poza Bogiem jest nazywane bałwochwalstwem. Jedynie łaska Boża oraz nawrócenie do Jezusa jest w stanie zmyć grzech z człowieka. Nie potrzeba sakramentów, kapłanów i innych pośredników. Protestanci odrzucają wiarę w czyściec. Według nich po śmierci jest tylko niebo lub piekło.

Marcin Luter i reformacja

31 października 1517 roku Marcin Luter wywiesza na drzwiach kościoła w Wittenberdze swoje tezy. Dokładnie 95 tez. W jednym momencie zostaje okrzyknięty heretykiem. Mnich Luter sprzeciwił się kościelnym praktykom i wzniecił iskrę, która wkrótce rozprzestrzeniła się na całą Europę. Reformacja musiała mieć miejsce, więc jeśli nie Luter, to na pewno ktoś inny wstrząsnąłby spokojnym życiem duszpasterzy, bowiem w tym czasie chrześcijaństwo przeżywało kryzys.

Kościół miał problemy wewnętrzne wynikające z coraz większego rozłamu pomiędzy duchownymi, którzy chcieli zmian i duchownymi, którym wiodło się za dobrze, żeby chcieli podejmować jakiekolwiek akcje. Marcin Luter, wychowany surowo i ascetycznie, postanowił przeciwstawić się narastającej rozwiązłości i rozluźnieniu dyscypliny kościelnej. Krytykował przywileje Kościoła i duchowieństwa.

Zwolennicy reformy pragnęli zmian, między innymi w kwestii przyjmowania Komunii Świętej, odpustów, celibatu i co najważniejsze uszczuplenia majątku i przywilejów Kościoła. Duchowieństwo starało się jak najdłużej odsunąć coraz bardziej narastające niepokoje wśród wiernych, w wyniku których w chrześcijańskim świecie powstawaly kolejne kryzysy i pojawiali się antypapieże oraz powstawały schizmy, etc.

Podział protestantyzmu

Za sprawą reformacji powstały nowe gałęzie chrześcijaństwa. Największe odłamy protestantyzmu:

• Pentekostalizm – ruch zielonoświątkowy (279 mln)

• Ewangelizm (215 mln)

• Anglikanizm (85 mln)

• Kalwinizm – ewangelicy reformowani (80 mln)

• Luteranizm (77 mln)

• Metodyzm (74 mln)

• Baptyzm (72 mln)

emil

0comments

26 Sty, 2019

Odłamy chrześcijaństwa

Comments

gimnasio