Islam

Islam jest drugą największą religią i ma około 1,8 miliarda wyznawców na całym świecie. Korzenie islamu sięgają judaizmu i chrześcijaństwa, lecz za datę jego stworzenia uznaje się VII wiek naszej ery, co czyni islam najmłodszą z trzech głównych religii pod względem liczby wiernych. Liczba muzułmanów rośnie najszybciej.

Fundamenty religii

Islam znaczy poddanie się woli Bożej. Muzułmanie wyznają Allaha, który objawił się Mahometowi przez archanioła Gabriela. Wedle przesłania danego Mahometowi, słowa Abrahama, Mojżesza i Jezusa powinny zostać uzupełnione. Wyznawcy islamu wierzą, że Jezus był prorokiem, ale nie uznają jego boskości. Filary islamu stanowi pięć obowiązków muzułmanina: pielgrzymka do Mekki (co najmniej raz w życiu), jałmużna, modlitwa pięć razy w ciągu dnia, post podczas ramadanu i wiara w jedynego Boga Allaha, któremu oddają cześć w meczetach. Świętą księgą islamu jest Koran, który wierni recytują z pamięci. Muzułmanie wierzą w sąd ostateczny i życie wieczne po śmierci. Symbolem religii jest półksiężyc.

Mahomet

Centralną postacią w Islamie i najważniejszym prorokiem jest Mahomet, urodzony w Mekce w Arabii Saudyjskiej w VI wieku naszej ery. Jego ojciec umarł jeszcze przed narodzinami Mahometa a jego matka odeszła, kiedy prorok miał 6 lat. Zgodnie z islamskimi tekstami i tradycją, archanioł Gabriel objawił się Mahometowi, kiedy ten medytował w jaskini i przekazał mu słowa Allaha. Prorok nauczał najpierw w Mekce a następnie udał się do Medyny, gdzie wzniesiono pierwszy meczet.

Dogmaty islamu

Dogmatami islamu jest wiara:

• w jednego Boga Allaha, który nie ma potomstwa (to właśnie odróżnia islam od chrześcijaństwa)

• w anioły, które mu służą np. archanioł Gabriel

• w święte księgi – Koran (bezwzględnie) oraz judajską Torę i chrześcijańską Ewangelię (które na przestrzeni wieków zostały zafałszowane przez wiernych obu religii)

• w proroków – Abrahama, Mojżesza, Jezusa i ostatecznego proroka Mahometa

• w Dzień Sądu Ostatecznego, kiedy to Bóg osądzi wszystkich ludzi

• w przeznaczenie – wszystko, co przydarza się człowiekowi (zarówno dobre, jak i złe rzeczy) dzieje się zgodnie z wola Allaha.

Podział islamu

Islam dzieli na trzy ortodoksyjne odłamy:

• Sunnizm (75–90% wszystkich muzułmanów)

• Szyizm

• Charydżyzm.

Dżihad

Główna krytyka islamu jest skierowana właśnie przeciwko koncepcji dżihadu, czyli świętej wojny. Znaczenie tego pojęcia jest bardzo szerokie i różnie interpretowane. Można tutaj mówić o walce duchowej, która ma na celu przybliżenie człowieka do Boga, lecz również o walce zbrojnej, dążącej do opanowania przez islam całego świata. Interpretacja zależy od wyznawcy. Niemniej jednak, obecnie islam i idea świętej wojny jest często mylnie utożsamiana z tzw. Państwem Islamskim, które przeprowadza ataki terrorystyczne na całym świecie. W 2017 roku w zamachach o charakterze brutalnego dżihadyzmu w Unii Europejskiej zginęły 62 osoby.

emil

0comments

19 Maj, 2019

Największe religie świata

Comments

gimnasio