New Age

Trudno o jednoznaczną definicję New Age. Różne osoby mogły mieć zupelnie różne doświadczenia z tym zjawiskiem i mogą podważyć ogólne określenie. New Age nie jest tak naprawdę religią, tylko złożonym alternatywnym ruchem kulturowym. New Age daleko również do sekty – nie ma tu bowiem struktury organizacyjnej i przywódcy duchowego, który zarządzałby wszystkim i czerpał z nurtu jakiekolwiek zyski. Mamy tutaj do czynienia ze zbiorem myśli i praktyk, które przenika ezoteryzm, okultyzm, magia, myśl mityczna, elementy chrześcijaństwa, hinduizmu, astrofizyka i inne, pasujące zjawiska.

Sześciu na dziesięciu dorosłych Amerykanów akceptuje co najmniej jedno z założeń New Age. Czterech na dziesięciu dorosłych wierzy, że energia istnieje także w przedmiotach, a wielu uznaje reinkarnację (33%) oraz astrologię (29%). New Age nie do końca zastępuje tradycyjne wierzenia religijne. Sześć na dziesięć chrześcijan, wierzących w Boga, świadomie przyjmuje także powyższe ideje, które można odnaleźć w New Age.

Ogólne założenia

Niektórzy ze zwolenników New Age wierzą, że nadszedł kres religii chrześcijańskiej i że wkrótce nastąpi kolejny etap w historii świata. Ziemia bez konfliktów, bez różnic miedzy ludźmi oraz bez granic państw. Nastąpi pokój a ludzie w końcu będą dla siebie dobrzy. W New Age zaleca się praktyki, mające na celu zjednoczenie ze światem: medytację, jogę, afirmację, reiki i channeling. Z założenia zjawisko uznaje wszystkich jako równych, stąd brak osób duchownych i innych przywódców.

Ogólne założenia New Age obejmują:

• Wszechświat jest połączony ze wszystkim innym i stanowi jedność

• Wszystko, co otacza człowieka to przejaw kosmicznej energii – Boga lub Absolutu

• Każdy byt ma możliwość i moc tworzenia rzeczywistości

• Najważniejsza jest miłość – największe dobro i cel istnienia człowieka

• Nauka to niedoskonały instrument poznania, dlatego nie jest w stanie wytłumaczyć wszystkich zjawisk zachodzących na świecie

• Życie człowieka na Ziemi to jeden z etapów. Śmierć przynosi tylko zmianę energii, przeniesienie jej w inną formę

• Każda osoba posiada wolną wolę i dzięki niej może dokonywać dowolnych wyborów.

emil

0comments

07 Paź, 2019

Nowe ruchy religijne

Comments

gimnasio