Judaizm

Judaizm jest religią monoteistyczną wyznawaną przez Żydów, która oparta jest na założeniu, że jest tylko jeden, niepodzielny i wieczny Bóg, który stworzył świat i teraz „zarządza” nim z Nieba. Bóg zawarł z Izraelitami przymierze, w którym obiecał pomoc i ochronę w zamian za to, że ludzie staną mu się podlegli i będą przestrzegać boskich nakazów. Judaizm został ukształtowany około 2 tysiące lat przed naszą erą. Najwięcej wiernych jest w Stanach Zjednoczonych Ameryki (ponad 5,5 miliona osób) oraz w Izraelu (prawie 5 milionów wyznawców). Warto wiedzieć, że to właśnie z judaizmu wywodzi się religia chrześcijańska i islam. Podstawę judaizmu stanowi Tora, czyli Pięcioksiąg – pięć pierwszych ksiąg biblijnych. Ważną księgą jest także Talmud, zbiór religijnych praw spisany pomiędzy IV a V wiekiem naszej ery (talmud jerozolimski) oraz pomiędzy V a VI wiekiem naszej ery (talmud babiloński). Talmud nie jest uznawany za święty.

Jest to jedna z najstarszych religii na świecie, mimo to wciąż jest żywo wyznawana. Dwa podstawowe założenia judaizmu to:

• Monoteizm – wiara w jednego Boga, który jest Panem i Stwórcą

• Posłannictwo Żydów – Bóg zawarł z Izraelem przymierze i z racji tegoż porozumienia Żydzi są narodem wybranym.

Odłamy judaizmu obecnie

Współcześnie istnieje kilka głównych gałęzi judaizmu:

• ortodoksyjny

• postępowy

• konserwatywny

• rekonstrukcjonistyczny

• świecki i humanistyczny

• mesjanistyczny

• karaicki.

emil

0comments

25 Lis, 2018

Największe religie świata

Comments

gimnasio