Katolicyzm

Katolicyzm, obok prawosławia i protestantyzmu, jest jednym z trzech największych odłamów religii chrześcijańskiej. Katolicy stanowią ponad 17% ludności świata (dane z 2013 roku). Liczba wiernych stale rośnie w Azji i Afryce. Tymczasem w wielu krajach Europy notuje się spadek liczby wyznawców. Jednakże w skali światowej Kościół Katolicki obserwuje nieustanny wzrost liczby wiernych. W roku 2010 katolików było ponad miliard.

Chrześcijaństwo a katolicyzm

Niektórzy nie widzą żadnej różnicy pomiędzy chrześcijaninem a katolikiem. Chrześcijanin to ktoś, kto wierzy w Jezusa Chrystusa, a katolik to po prostu członek Kościoła katolickiego. Zatem każdy katolik to chrześcijanin, ale nie każdy chrześcijanin to katolik.

Katolicyzm zrodził się z nauki chrześcijańskiej. Chrześcijanie byli prześladowani od początku istnienia religii. Grupa zwolenników nowego wyznania bardzo szybko rosła. Nawet tortury i wyroki śmierci nie były w stanie zahamować rozprzestrzeniania się chrystianizmu. W roku 313 n.e. Konstantyn Wielki, jako pierwszy cesarz, przeszedł na chrześcijaństwo i zgodził się przyznać chrześcijanom prawa takie, jakie miały inne religie.

Główną różnicą między katolikiem a chrześcijaninem jest postawa wobec Pisma Świętego – dzieła natchnionego przez Boga. Katolik od dzieciństwa wierzy, że najważniejsza jest tradycja Kościoła oraz to, co mówi papież i księża. Nawet jeśli dopatrzy się nieścisłości pomiędzy Biblią a nauką Kościoła, przyjmie raczej słowa duchowieństwa, a nie treści Pisma Świętego. Tymczasem chrześcijanin uważa, że tylko Biblia jest najwyższym autorytetem i z nią trzeba porównywać doktryny głoszone przez Kościół. Jeśli coś się nie zgadza, trzeba to odrzucić.

Katolik został nauczony, żeby co najmniej raz w roku spowiadać się księdzu z grzechów i otrzymać pokutę oraz rozgrzeszenie. Chrześcijanin zaś znajduje łaskę przebaczenia grzechów w bezpośrednim kontakcie z Jezusem. Według katolików do nieba można się dostać, spełniając różnorakie dobre uczynki, takie jak: ofiara na Kościół, pielgrzymka, spowiedź, odpust, uczestnictwo na nabożeństwie i inne. Zgodnie z chrześcijaństwem, to właśnie Jezus Chrystus, przez swoje cierpienie i śmierć, odkupił grzechy ludzkie i tylko ofiara Jezusa jest w stanie wyjednać ludziom życie wieczne w niebie.

Kościół Katolicki i jego struktura

Kościół Katolicki (powszechny) to, według wyznawców katolicyzmu, Kościół założony przez Syna Bożego Jezusa Chrystusa 2 tysiące lat temu. W Kosciele Katolickim obowiązuje struktura hierarchiczna. Głową Kościoła jest papież, który uznawany jest za następcę św. Piotra i ma siedzibę w Watykanie. Ojciec Święty jest na ziemi zastępcą Jezusa. Najwyższą godnością kościelną po papieżu jest kardynał. Następnie biskup lub arcybiskup, kierujący diecezją lub archidiecezją. Kolejnymi osobami w hierarchii są księża – proboszcz, stojący na czele parafii, a także wikariusz parafialny, którego zadaniem jest pomagać proboszczowi.

Krytyka Kościoła Katolickiego

Kościół i katolicyzm od początku istnienia jest prześladowany i krytykowany. Niestety pod adresem księży katolickich i samego Kościoła pada dużo zarzutów dotyczących między innymi: metody in-vitro, aborcji, wykorzystywania pieniędzy wiernych i państwa, przemocy seksualnej na nieletnich przez osoby duchowne, rozwiązłości księży, dogmatu o nieomylności papieża, niedopuszczania antykoncepcji, ostrej oceny homoseksualizmu, ingerowania w politykę.

emil

0comments

19 Lut, 2019

Odłamy chrześcijaństwa

Comments

gimnasio