Mormonizm

Mormonizm powstał w roku 1830 za sprawą Josepha Smitha, który ogłosił, że objawił mu się wysłannik z nieba o imieniu Moroni. To posłannictwo stało się początkiem nowego nurtu chrześcijańskiego, który skupia dzisiaj wyznawców na całym świecie.

Dwie najliczebniejsze wspólnoty to:

• Kościół Jezusa Chrystusa Świętych w Dniach Ostatnich, liczący ponad 26 milionów wyznawców (odłam mormonizmu występujący w Polsce)

• Społeczność Chrystusa, która liczy około 250 tysięcy wiernych.

Istnieje też wiele innych odłamów mormońskich.

Wierni mormonizmu uważają się za nurt chrześcijański, jednakże wiele osób postronnych twierdzi, że nauki mormońskie dalece odbiegają od założeń chrystianizmu. Mormoni czerpią swoją wiarę z Księgi proroka Mormona oraz zbioru objawień Josepha Smitha. W dodatku w mormonizmie przyjmowane jest wszystko, co powie obecny prezydent-prorok. We wspólnocie Społeczności Chrystusa od 2005 roku jest nim Stephen Mark Veazey.

Biblia w mormonizmie uznawana jest jako słowo Boga, jeśli jest odpowiednio przetłumaczona. Chodzi tu o założenie Josepha Smitha, jakoby Pismo Święte było w wielu miejscach zafałszowane przez tłumaczy, kopistów i korektorów. Mormoni korzystają zatem z Biblii Króla Jakuba – Natchnionego Przekładu Biblii – która została wzbogacona przez założyciela mormonizmu o ponad 3000 zmian. Modyfikacje wprowadzone do mormońskiej wersji Biblii mają ponoć pochodzić od samego Boga.

emil

0comments

12 Mar, 2019

Odłamy chrześcijaństwa

Comments

gimnasio