Prawosławie

Prawosławie jest, obok katolicyzmu i protestantyzmu, trzecią gałęzią religii chrześcijańskiej. Liczy około 300 milionów wiernych. Najwięcej wyznawców prawosławia mieszka w Rosji, Gruzji, Białorusi, Rumunii, Ukrainie, Grecji, Bułgarii, Serbii, Egipcie, Etiopii. Nazwa wyznania jest tłumaczeniem greckiego słowa „orthodoxia”, co oznacza „prawdziwie wierzę”. Wielu historyków religii uważa, że prawosławna wersja religii chrześcijańskiej jest najczystsza i najbliższa ideałom zawartym w ewangelii. Prawosławni twierdzą, że to ich Kościół przechowuje właściwe tradycje Kościoła starożytnego.

Ogólne założenia

Prawosławie za główne źródło wiary uznaje Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu oraz tradycję przekazywaną z dziada pradziada. Najważniejsze są zapiski z Biblii, obrzędy, teksty liturgiczne oraz postanowienia ustalone przez sobory. W prawosławiu znaczenie mają architektura i małe dzieła sztuki – ikony. W Kościele prawosławnym, tak jak w Kościele rzymskokatolickim, istnieje hierarchia – biskup, kapłan, diakon. Sakramenty mają za zadanie uświęcić życie wierzącego, scalić go jeszcze bardziej z Chrystusem i Kościołem oraz uwolnić od wszelkiego grzechu. Eucharystia jest uznawana za największe dobro i najważniejszy z sakramentów, z którego wywodzą się wszystkie inne. Kościół prawosławny nie uznał oficjalnie określonej liczby sakramentów, lecz przyjmuje sakramenty, które są ogólne dla całego chrześcijaństwa: Eucharystię, chrzest, bierzmowanie, kapłaństwo, pokutę, namaszczenie chorych i małżeństwo.

Posty

Prawosławie trzyma się surowych reguł postu. Podczas Wielkiego Postu oraz Wielkiego Tygodnia nie je się nie tylko mięsa, ale i ryb oraz wszelkich produktów pochodzenia zwierzęcego. Te same zasady obowiązują w inne okresy postu, również w każdą środę i każdy piątek (na pamiątkę śmierci Chrystusa) – posty jednodniowe są postami ścisłymi.

Posty wielodniowe: post przed Bożym Narodzeniem, trwający 40 dni, Wielki Post z Wielkim Tygodniem, który trwa 50 dni, ruchomy post przed świętem Piotra i Pawła, który może trwać od tygodnia do czterech tygodni i post przed świętem Zaśnięcia Przenajświętszej Bogurodzicy, który wynosi 14 dni.

emil

0comments

26 Sie, 2018

Odłamy chrześcijaństwa

Comments

gimnasio