nasza godula

THE 614th COMANDMENT SOCIETY
„Nie będziesz przyznawał Hitlerowi pośmiertnych zwycięstw”

„Thou Shalt Not Give Hitler a Posthumous Victory”
Emil Fackenheim